Sony Xperia E4g - Veido aptikimas

background image

Veido aptikimas

Galite naudoti veido aptikimo funkciją, kad būtų fokusuojami ne centre esantys veidai.

Fotoaparatas automatiškai aptinka iki penkių veidų, kuriuos nurodo balti rėmeliai.

Spalvotas rėmelis rodo, kuris veidas pasirinktas fokusuoti. Fokusuojamas arčiausiai

fotoaparato esantis veidas. Taip pat galite bakstelėti vieną iš rėmelių ir pasirinkti, kuris

veidas turėtų būti fokusuojamas.

Veido aptikimo funkcijos įjungimas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Palieskite ir pasirinkite .

3

Bakstelėkite , tada – .

4

Bakstelėkite

Fokusavimo režimas > Veido aptikimas.

Fotografavimas naudojant veido aptikimo funkciją

1

Įjungę kamerą ir nustatę

Veido aptikimas, nukreipkite kamerą į objektą. Gali būti

aptikta iki penkių veidų. Kiekvienas aptiktas veidas pažymimas rėmeliu.

2

Bakstelėkite rėmelį, kurį norite fokusuoti. Nebakstelėkite, jei norite, kad kamera

fokusuotų automatiškai.

3

Spalvotas rėmelis žymi sufokusuotą veidą. Norėdami fotografuoti, bakstelėkite

ekraną.