Sony Xperia E4g - Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

background image

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Albumo programoje galite peržiūrėti nuotraukas ir leisti kamera sukurtus vaizdo įrašus

arba peržiūrėti panašų prietaise išsaugotą turinį. Visos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodomi

chronologiškai išdėstytame tinklelyje.

1

Bakstelėkite piktogramą, kad atidarytumėte albumo pagrindinio ekrano meniu

2

Peržiūrėkite meniu pasirinktis

3

Visų arba į mėgstamiausius įtrauktų vaizdų skaidrių demonstracija

4

Norėdami atidaryti albumo pagrindinio ekrano meniu vilkite kairįjį ekrano kraštą į dešinę

5

Grupės elementų data

6

Bakstelėję peržiūrėkite nuotrauką arba vaizdo įrašą

7

Norėdami peržiūrėti turinį, slinkite į viršų arba į apačią

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Albumas.

3

Bakstelėkite nuotrauką arba vaizdo įrašą, kurį norite peržiūrėti, tada bakstelėkite

Albumas > Tik kartą.

4

Brūkštelėję į kairę peržiūrėkite kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą. Brūkštelėję į dešinę

peržiūrėkite ankstesnę nuotrauką ar vaizdo įrašą.

Jei norite pakeisti programą, kurią pasirinkote kaip numatytąją visada atidaryti nuotraukas arba

vaizdo įrašus, bakstelėkite

Nustatymai > Programos ir braukite per skirtuką Visos, tada

pasirinkite programą ir bakstelėkite

Išvalyti numatytuosius dalyje Paleisti kaip numatytąją.

Jei ekrano padėtis nepasikeičia automatiškai, kai pasukate prietaisą šonu, pažymėkite

žymimąjį langelį

Automatiškai pasukti ekraną, esantį Nustatymai > Ekranas > Ekrano

pasukimas.

Miniatiūrų dydžio keitimas

Kai albume peržiūrite nuotraukų arba vaizdo įrašų miniatiūras, skėskite du pirštus

norėdami priartinti arba glauskite du pirštus norėdami atitolinti.

Nuotraukos artinimas ir tolinimas

Kai peržiūrite nuotrauką, skėskite du pirštus norėdami priartinti arba glauskite du pirštus

norėdami atitolinti.

88

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Nuotraukų skaidrių demonstravimo peržiūra

1

Peržiūrėdami nuotrauką bakstelėkite ekraną, kad atsidarytų įrankių juostos, tada

bakstelėdami >

Skaidrių demonstravimas paleiskite visų albumo nuotraukų

peržiūrą.

2

Bakstelėję nuotrauką baikite skaidrių demonstravimą.

Vaizdo įrašo paleidimas

1

Albume raskite ir bakstelėkite vaizdo įrašą, kurį norite paleisti.

2

Bakstelėkite , tada –

Filmai > Tik kartą.

3

Jei leidimo valdikliai nerodomi, bakstelėkite ekraną ir jie pasirodys. Jei norite slėpti

valdiklius, dar kartą bakstelėkite ekraną.

Vaizdo įrašo pristabdymas

1

Paleidę vaizdo įrašą, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai.

2

Bakstelėkite .

Vaizdo įrašo persukimas į priekį ir atgal

1

Paleidę vaizdo įrašą, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai.

2

Vilkdami eigos juostos žymeklį į kairę persukite atgal arba vilkdami jį į dešinę

persukite į priekį.

Vaizdo įrašo garsumo pritaikymas

Paspauskite garsumo klavišą.