Sony Xperia E4g - Įrenginio naujinimas

background image

Įrenginio naujinimas

Turėtumėte naujinti savo įrenginio programinę įrangą, kad gautumėte naujausias

funkcines galimybes, patobulinimus bei klaidų pataisas ir taip užtikrintumėte optimalų

veikimą. Kai yra nauja programinės įrangos versija, būsenos juostoje rodoma . Taip pat

galite patys patikrinti, ar yra naujinimų.
Programinės įrangos naujinimą paprasčiausia įdiegti belaidžiu būdu naudojant įrenginį.

Tačiau kai kurių naujinimų negalima atsisiųsti belaidžiu ryšiu. Tokiu atveju įrenginiui
atnaujinti reikia naudoti kompiuteryje arba „Apple

®

Mac

®

“ kompiuteryje įdiegtą

programinę įrangą „Xperia™ Companion“.
Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimus rasite čia:

www.sonymobile.com/update

.

Dėl per mažai likusios vietos gali nepavykti įdiegti naujinimų. Prieš bandydami diegti naujinimą,

įsitikinkite, kad pakanka vietos.

Tikrinimas, ar yra nauja programinė įranga

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Naujinimų centras.

Prietaiso naujinimas nenaudojant laidų

Naudokitės „Update Center“ programa ir naujinkite prietaisą neprijungę jokių laidų. Ji

reguliuoja ir programų, ir sistemos atnaujinimą, taip pat galite atsisiųsti naujų programų,

sukurtų jūsų prietaisui. Naujinius, kuriuos leidžiama atsisiųsti mobiliojo ryšio tinklus, lemia

operatorius. Kad nebūtų taikomi duomenų srauto mokesčiai, atsisiunčiant naują

programinę įrangą rekomenduojama naudoti Wi-Fi®, o ne mobiliojo ryšio tinklą.

Sistemos naujinio atsisiuntimas ir įdiegimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Naujinimų centras.

3

Pasirinkę norimą sistemos naujinį bakstelėkite

Atsisiųsti.

4

Kai atsisiuntimas yra baigtas, bakstelėkite

Diegti ir vykdydami ekrane pateiktas

instrukcijas įdiekite.

Programos naujinio atsisiuntimas ir įdiegimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Naujinimų centras.

3

Pasirinkę norimą programos naujinį bakstelėkite

Naujinti. Atsisiųstas naujinys bus

įdiegtas automatiškai.

Naujos programos įdiegimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Naujinimų centras.

3

Pasirinkę norimą programą bakstelėkite

Diegti. Atsisiųsta programa bus įdiegta

automatiškai.

113

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Sistemos naujinio atsisiuntimas ir įdiegimas iš pranešimų srities

1

Jeigu norite atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn.

2

Paslinkite žemyn ir pasirinkite norimą sistemos naujinį, tada bakstelėkite

Atsisiųsti.

3

Kai atsisiuntimas yra baigtas, bakstelėkite

Įdiegti ir vykdydami ekrane pateiktas

instrukcijas įdiekite.

Programos naujinio atsisiuntimas ir įdiegimas iš pranešimų srities

1

Jeigu norite atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn.

2

Paslinkite žemyn ir pasirinkite norimą programos naujinį, tada bakstelėkite

Naujinti.

Atsisiųstas naujinys bus įdiegtas automatiškai.

Naujos programos iš pranešimų srities įdiegimas

1

Jeigu norite atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn.

2

Paslinkite žemyn ir pasirinkite norimą programą, tada bakstelėkite

Diegti. Nauja

atsisiųsta programa bus įdiegta automatiškai.

Įrenginio naujinimas naudojant kompiuterį

Atsisiųsti ir į įrenginį įdiegti programinės įrangos naujinimus galite naudodami kompiuterį,
kuriame yra interneto ryšys. Reikia USB laido ir kompiuterio arba „Apple

®

Mac

®

kompiuterio, kuriame būtų įdiegta programinė įranga „Xperia™ Companion“.

Jei kompiuteryje programinė įranga „Xperia™ Companion“ neįdiegta, įrenginį USB laidu

sujunkite su kompiuteriu ir vykdykite ekrane pateikiamas diegimo instrukcijas.

Įrenginio atnaujinimas naudojant kompiuterį

1

Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje ar „Apple

®

Mac

®

“ kompiuteryje įdiegta

programinė įranga „Xperia™ Companion“.

2

USB laidu sujunkite įrenginį ir kompiuterį.

3

Kompiuteryje Paleiskite programinę įrangą „Xperia™ Companion“. Po kelių

akimirkų kompiuteris aptiks jūsų įrenginį ir ieškos naujos programinės įrangos.

4

Kompiuteryje Jei aptinkama nauja programinė įranga, parodomas iškylantysis

langas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vykdykite susijusius

programinės įrangos naujinimus.

USB laidu sujungus įrenginį su kompiuteriu, prašoma įdiegti programinę įrangą arba atšaukti

procesą, nebent anksčiau pasirinkote

Daugiau neberodyti.