Sony Xperia E4g - Akumuliatoriaus ir energijos valdymas

background image

Akumuliatoriaus ir energijos valdymas

Jūsų prietaise yra integruotas akumuliatorius. Galite stebėti savo akumuliatoriaus

energijos sąnaudas ir matyti, kokios programos sunaudoja daugiausia energijos.

Programas galite pašalinti arba apriboti ir suaktyvinti energijos taupymo režimus siekdami

kuo efektyviau naudoti akumuliatorių. Be to, galite matyti apytikslį įvertinimą, kiek

akumuliatoriaus naudojimo laiko likę, ir pareguliuoti akumuliatoriaus nustatymus, kad

padidėtų efektyvumas ir jis veiktų ilgiau.

115

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Akumuliatoriaus energijos vartojimo valdymas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Energijos valdymas > Programos energijos

sąnaudos. Rodoma apžvalga, kurioje pateiktos programos su didele duomenų

srauto sparta arba tos, kurių nenaudojote ilgą laiką.

3

Peržiūrėkite informaciją ir atlikite reikiamus veiksmus, pavyzdžiui, išdiekite

programą arba apribokite jos naudojimą.

Peržiūrėti šią programą naudokite didžiausią akumuliatoriaus galią

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Energijos valdymas > Akumuliatoriaus

naudojimas.

Apskaičiuoto akumuliatoriaus veikimo laiko peržiūra

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Energijos valdymas.

Energijos taupymo režimai

Norėdami, kad akumuliatorius tarnautų ilgiau, galite naudoti kelis energijos taupymo

režimus:

Režimą STAMINA

Išjungia „Wi-Fi®“ ir mobiliųjų duomenų ryšį, kai ekranas išjungtas, ir apriboja

aparatūros našumą. Įjungus šį režimą, būsenos juostoje rodoma .

Režimas „Ultra STAMINA“ Funkcinės galimybės apribojamos iki pagrindinių užduočių, pvz., skambinimo ir

SMS žinučių siuntimo. Suaktyvinus šį režimą, būsenos juostoje rodoma

.

Senkančio akum. režimą

Akumuliatoriaus energijos lygiui nukritus iki tam tikros procento, pakeičia

prietaiso veikimą, pvz., koreguoja ekrano ryškumą ir ekrano išjungimo laiko

nustatymą. Įjungus šį režimą, būsenos juostoje rodoma

.

Vieta pagrįstas „Wi-Fi“

Nustato prietaisą taip, kad funkcija „Wi-Fi®“ būtų aktyvinama, tik tada, kai

prietaisas bus išsaugotame „Wi-Fi®“ tinkle.

Įtraukti į eilę fon. duom.

Siųsdamas duomenis iš anksto nustatytais intervalais, optimizuoja siunčiamą

srautą, kai ekranas išjungtas.

Energijos taupymo režimo suaktyvinimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Energijos valdymas .

3

Jeigu norite aktyvinti jums tinkamiausią režimą, vilkite tinkamą slankiklį į dešinę

arba pažymėkite tinkamą žymimąjį langelį ir tada, jeigu reikia, patvirtinkite.

4

Jeigu slankiklio arba žymimojo langelio nėra, bakstelėkite norimo aktyvinti režimo

pavadinimą ir tada, jeigu reikia, patvirtinkite.

Režimo STAMINA funkcijos apžvalga

Režimas STAMINA turi kelias funkcijas, leidžiančias optimizuoti akumuliatoriaus veikimą:

Išplėstinis budėjimo

režimas

Neleidžia programoms naudoti duomenų srauto išjungdamas „Wi-Fi®“ ir

mobiliųjų duomenų ryšį, kai ekranas yra išjungtas. Galima nustatyti, kad kai

kurios programos ir paslaugos nebūtų pristabdytos, kai funkcija aktyvi.

STAMINA laikrodis

Tinklo ryšiai laikomi pristabdyti tada, kai tikrinant laiką dažnai spaudžiamas

įjungimo mygtukas.

Išplėstinis naudojimas

Riboja aparatūros našumą naudojant prietaisą.

116

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

STAMINA režimo funkcijų aktyvinimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Energijos valdymas , tada bakstelėkite

Režimą STAMINA.

3

Įjunkite STAMINA režimą, jeigu jis yra išjungtas.

4

Pažymėkite žymimuosius langelius prie norimų aktyvinti funkcijų, tada bakstelėkite

Aktyvinti, jeigu buvote paraginti.

Programų, kurios veikia STAMINA režimu, pasirinkimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Energijos valdymas , tada bakstelėkite

Režimą STAMINA.

3

Įjunkite STAMINA režimą, jeigu jis yra išjungtas.

4

Įsitikinkite, kad pažymėtas žymimasis langelis

Išplėstinis budėjimo režimas, tada

bakstelėkite

Budėjimo režimu aktyvios programos > Įtraukti programų.

5

Slinkite į kairę arba į dešinę, kad galėtumėte peržiūrėti visas programas ir

paslaugas, tada pažymėkite atitinkamus programų, kurias norite paleisti,

žymimuosius langelius.

6

Baigę bakstelėkite

Atlikta.