Sony Xperia E4g - Atsarginių kopijų kūrimas ir turinio atkūrimas

background image

Atsarginių kopijų kūrimas ir turinio atkūrimas

Apskritai nuotraukų, vaizdo įrašų ir kito asmeninio turinio neturėtumėte saugoti tik savo

įrenginio vidinėje atmintyje. Jei kas nors nutiktų aparatūrai arba jei įrenginys būtų

pamestas ar pavogtas, jo vidinėje atmintyje saugomi duomenys būtų negrįžtamai

prarasti. Norint sukurti atsargines kopijas, kad kompiuteryje (išoriniame įrenginyje) būtų

galima saugoti savo duomenis, rekomenduojama naudoti programinę įrangą „Xperia™

Companion“. Šis būdas ypač rekomenduojamas, jei įrenginio programinę įrangą

naujinate į naujesnę „Android“ versiją.
Naudodami programą „Atsarginės kopijos ir atkūrimas“, per savo „Google™“ paskyrą

galite greitai sukurti atsarginę internetinę pagrindinių nustatymų ir duomenų kopiją. Šią

programą taip pat galite naudoti norėdami atsarginę duomenų kopiją kurti vietoje, pvz.,

įrenginyje esančioje SD kortelėje ar išoriniame USB atminties įrenginyje.

Labai svarbu įsiminti slaptažodį, kurį nustatote kurdami atsarginę duomenų kopiją. Jei

slaptažodį pamiršite, gali nepavykti atkurti svarbių duomenų, pvz., adresatų ir žinučių.

Atsarginės duomenų kopijos išsaugojimas kompiuteryje

Naudodami programinę įrangą „Xperia™ Companion“ sukurkite įrenginio duomenų
atsarginę kopiją kompiuteryje ar „Apple

®

Mac

®

“ kompiuteryje. Naudodami šias atsarginių

kopijų kūrimo programas galite sukurti atsargines toliau nurodytų duomenų kopijas.

Adresatai ir skambučių registrai

Žinutės

Kalendorius

Nustatymai

Medijos failai, pvz., muzika ir vaizdo klipai

Nuotraukos ir vaizdai

119

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Duomenų atsarginės kopijos kūrimas naudojant kompiuterį

1

Įsitikinkite, kad kompiuteryje ar „Apple

®

Mac

®

“ kompiuteryje įdiegta programinė

įranga „Xperia™ Companion“.

2

Sujunkite įrenginį su kompiuteriu naudodami USB laidą.

3

Kompiuteryje Atidarykite programinę įrangą „Xperia™ Companion“. Po kelių

akimirkų kompiuteris aptiks jūsų įrenginį.

4

Pagrindiniame ekrane pasirinkite

Atsarginė kopija.

5

Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus sukurkite įrenginio duomenų atsarginę

kopiją.

Duomenų atkūrimas naudojant kompiuterį

1

Įsitikinkite, kad kompiuteryje arba „Apple

®

Mac

®

“ kompiuteryje įdiegta programinė

įranga „Xperia™ Companion“.

2

Sujunkite įrenginį su kompiuteriu naudodami USB laidą.

3

Kompiuteryje Atidarykite programinę įrangą „Xperia™ Companion“.

4

Spragtelėkite

Atkurti.

5

Pasirinkite atsarginės kopijos failą iš atsarginės kopijos įrašų, tada bakstelėkite

Atkurti ir sekdami instrukcijas ekrane atkurkite duomenis į savo įrenginį.

Atsarginės dokumentų kopijos kūrimas naudojant atsarginių kopijų

darymo ir atkūrimo programą

Atsižvelgiant į prietaise įdiegtos „Backup & Restore“ programos versiją, gali būti, kad

negalėsite kurti atsarginės kopijos ir atkurti duomenų naudodami skirtingas „Android“ versijas,

pavyzdžiui, naujindami iš „Android“ 4.3 versijos į 4.4 versiją. Tačiau jeigu naudojate 2.0 (arba

naujesnę) „Backup & Restore“ programos versija, po tokių naujinimų duomenis atkurti galėsite.

„Backup & Restore“ programos versiją galite sužinoti

Nustatymai > Programos > Visos > Ats.

kopijos ir atkūrimas.

Naudodami atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo programą, galite atkurti neautomatiniu

būdu arba įjungti automatinę atsarginių kopijų kūrimo funkciją, kad duomenys būtų

išsaugomi periodiškai.
Atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo programą rekomenduojama naudoti duomenų

atsarginei kopijai padaryti prieš atkuriant gamintojo duomenis. Naudodami šią programą

prietaiso SD kortelėje galite kurti tokių duomenų atsargines kopijas:

Žymės

Skambučių registrai

Adresatai

Pokalbiai

Kalendoriaus duomenys

Automatinės atsarginės kopijos funkcijos nustatymas

1

Jeigu darote atsarginę kopiją į SD kortelę, patikrinkite, ar SD kortelė tinkamai įkišta

į prietaisą.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Kopijų darymo ir atkūrimo funkcija.

4

Jeigu norite suaktyvinti automatinę atsarginės kopijos funkciją, nuvilkite slankiklį į

dešinę.

5

Jeigu norite pasirinkti atsarginės kopijos darymo dažnumą, bakstelėkite , tada

pasirinkite norimą atsarginės kopijos darymo dažnumą.

6

Jeigu norite pasirinkti, kur išsaugoti atsarginės kopijos failus, bakstelėkite > .

7

Jeigu norite pasirinkti duomenų, kurių atsarginę kopiją darysite, tipus, pažymėkite

atitinkamus žymimuosius langelius.

8

Jeigu norite išsaugoti nustatymus, bakstelėkite .

120

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Atsarginės turinio kopijos neautomatinis darymas

1

Jei turinio atsarginę kopiją kuriate SD kortelėje, įsitikinkite, kad SD kortelė tinkamai

įdėta į prietaisą.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Kopijų darymo ir atkūrimo funkcija.

4

Bakstelėkite

Rank. atsar. kop. kūrimas, tada pasirinkite atsarginės kopijos vietą ir

duomenų tipus, kurių atsargines kopijas norite kurti.

5

Bakstelėkite

Tęsti.

6

Padarę duomenų atsarginę kopiją, bakstelėkite

Baigti.

Atsarginės turinio kopijos atkūrimas

1

Jei turinį atkuriate iš SD kortelės, įsitikinkite, kad SD kortelė tinkamai įdėta į

prietaisą.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Kopijų darymo ir atkūrimo funkcija.

4

Bakstelėkite

Atkurti duomenis dabar, pasirinkite atkūrimo šaltinį ir duomenų tipus,

kuriuos norite atkurti.

5

Bakstelėkite

Tęsti.

6

Atkūrę turinį bakstelėkite

Baigti.

Atminkite, kad visi duomenų ir nustatymų pakeitimai, atlikti sukūrus atsarginę kopiją, įskaitant

bet kokias atsisiųstas programas, atkūrimo procedūros metu bus ištrinti.