Sony Xperia E4g - Paslaugų ir funkcijų apribojimai

background image

Paslaugų ir funkcijų apribojimai

Kai kurios paslaugos ir funkcijos, aprašytos naudotojo vadove, nėra palaikomos visose

šalyse, regionuose ar tinkluose ir (arba) visų paslaugų teikėjų visose vietovėse. Tai

taikoma ir GSM tarptautiniam pagalbos numeriui 112. Norėdami nustatyti, ar galimos

konkrečios paslaugos arba funkcijos ir ar yra taikomi papildomi prieigos ar naudojimo

mokesčiai, susisiekite su tinklo operatoriumi arba paslaugų teikėju.
Norint naudoti tam tikras šiame vadove aprašytas funkcijas ir programas gali būti

reikalingas interneto ryšys. Jungiantis prie interneto iš prietaiso, gali tekti mokėti

duomenų ryšio mokesčius. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į belaidžio ryšio

paslaugų teikėją.