Sony Xperia E4g - Prietaiso perdirbimas

background image

Prietaiso perdirbimas

Namie mėtosi senas prietaisas? Gal geriau jį perdirbti? Tokiu būdu padėsite mums dar

kartą panaudoti jame esančias medžiagas ir komponentus bei saugosite aplinką!

Daugiau informacijos apie jūsų regione esančias perdirbimo galimybes pateikiama adresu

www.sonymobile.com/recycle

.