Sony Xperia E4g - Būsena ir pranešimai

background image

Būsena ir pranešimai

Pranešimų juostos piktogramos praneša jums apie svarbius įvykius, pvz., naujas žinutes

ir kalendoriaus pranešimus, vykdomus veiksmus, pvz., failų atsisiuntimus, taip pat

informuoja apie akumuliatoriaus lygį ir signalo stiprumą. Vilkite būsenos juostą žemyn,

kad atidarytumėte pranešimų sritį ir peržiūrėtumėte pranešimus. Taip pat galite tinkinti

programas ir pranešimus pasirinkdami, kurios sistemos piktogramos turi būti rodomos

būsenos juostoje ir kurioms programoms leidžiama siųsti pranešimus.

21

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pranešimų srities atidarymas arba uždarymas

Veiksmai gavus pranešimą

Bakstelėkite pranešimą.

Pranešimų skydelyje rodomo pranešimo atmetimas

Uždėkite pirštą ant pranešimo ir brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Visų pranešimų iš pranešimų srities išvalymas

Bakstelėkite

Išvalyti.

Pranešimo lemputė

Pranešimo lemputė informuoja apie akumuliatoriaus būseną ir kai kuriuos kitus įvykius.

Pavyzdžiui, blyksinti balta lemputė reiškia, kad yra nauja žinutė arba praleistas skambutis.