Sony Xperia E4g - Programų ekranas

background image

Programų ekranas

Programų ekrane, kurį atidarote iš Pagrindinio ekrano, pateikiamos jūsų prietaise iš

anksto įdiegtos ir jūsų pačių atsisiųstos programos.

Visų programų peržiūra programų ekrane

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Programų ekrane brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Programos atidarymas programų ekrane

Brūkštelėkite į kairę ar dešinę, kad rastumėte programą, tada bakstelėkite ją.

Programų ekrano meniu atidarymas

Atidarę programų ekraną, kairįjį ekrano kraštą vilkite į dešinę.

Programos perkėlimas programų ekrane

1

Norėdami atidaryti programų ekrano meniu, kairįjį programų ekrano kraštą vilkite į

dešinę.

2

Įsitikinkite, kad dalyje

RODYTI PROGRAMAS pasirinkta Pasirinktinė tvarka.

3

Palieskite ir palaikykite programą, kol ji padidės ir prietaisas suvibruos, tada vilkite

ją į naują vietą.

Programos nuorodos įtraukimas į pagrindinį ekraną

1

Programų ekrane palieskite ir palaikykite programos piktogramą, kol ekranas

suvibruos, tada vilkite piktogramą į ekrano viršų. Atidaromas pagrindinis ekranas.

2

Vilkite piktogramą į norimą pagrindinio ekrano vietą ir paleiskite.

Programų tvarkymas programų ekrane

1

Norėdami atidaryti programų ekrano meniu, kairįjį programų ekrano kraštą vilkite į

dešinę.

2

Meniu

RODYTI PROGRAMAS pasirinkite norimą pasirinktį.

Programos paieška iš programų ekrano

1

Norėdami atidaryti programų ekrano meniu, kairįjį programų ekrano kraštą vilkite į

dešinę.

2

Bakstelėkite

Ieškoti programose.

3

Bakstelėkite norimos ieškoti programos pavadinimą.

16

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Programos pašalinimas iš programų ekrano

1

Norėdami atidaryti programų ekrano meniu, kairįjį programų ekrano kraštą vilkite į

dešinę.

2

Bakstelėkite

Šalinti. nurodomos programos, kurias galima pašalinti.

3

Bakstelėkite norimą pašalinti programą, tada bakstelėkite

Šalinti.