Sony Xperia E4g - Ekrano nustatymai

background image

Ekrano nustatymai

Ekrano ryškumo pritaikymas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.

3

Jei žymimasis langelis

Pritaikyti pagal apšvietimo sąlygas pažymėtas,

panaikinkite jo žymėjimą.

4

Ryškumą pritaikykite vilkdami šliaužiklį.

Sumažinus ryškumo lygį, kad akumuliatorius veiktų ilgiau.

Liečiamas ekrano vibracijos nustatymas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai> Garsas.

3

Pažymėkite žymimąjį langelį

Palietus vibruoti. Dabar palietus programinius klavišus

ir tam tikras programas ekranas vibruoja.

Laiko, kada išsijungs ekranas, pritaikymas

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Užmigti.

3

Pasirinkite parinktį.

Norėdami greitai išjungti ekraną, trumpai paspauskite įjungimo klavišą .

Intelektualusis foninio apšvietimo valdymas

Intelektualioji foninio apšvietimo valdymo funkcija išlaiko ekraną įjungtą, kol prietaisas

laikomas rankoje. Padėjus prietaisą, ekranas išjungiamas atsižvelgiant į miego režimo

nustatymą.

Intelektualiojo foninio apšvietimo valdymo funkcijos įjungimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Intelekt. foninis apšviet..

3

Šalia

Intelekt. foninis apšviet. esantį šliaužiklį vilkite dešinėn.