Sony Xperia E4g - Ekrano užraktas

background image

Ekrano užraktas

Ekraną užrakinti galima kelias būdais. Kiekvieno užrakto tipo saugos lygiai išvardyti

žemiau nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio:

Braukimas – jokios apsaugos, bet sparti prieiga prie pagrindinio ekrano

„Bluetooth“ atrakinimas – jūsų prietaisas atrakinamas naudojant suporuotus „Bluetooth“

įrenginius

„Face Unlock“ – prietaisas atrakinamas, kai į jį pažiūrite

Kombinacija – pirštu nupieškite paprastą kombinaciją, kad atrakintumėte savo prietaisą

PIN kodas – įveskite skaitinį mažiausiai keturių skaitmenų PIN kodą, kad atrakintumėte

savo prietaisą

Slaptažodis – įveskite raidinį-skaitinį slaptažodį, kad atrakintumėte savo prietaisą

Labai svarbu nepamiršti ekrano atrakinimo kombinacijos, PIN kodo arba slaptažodžio. Jei

pamiršite šią informaciją, gali nebepavykti atkurti svarbių duomenų, pvz., adresatų ir laiškų.

Ekrano užrakinimo tipo keitimas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas.

3

Vykdykite prietaise rodomus nurodymus ir pasirinkite kitą ekrano užrakto tipą.

Ekrano atrakinimas naudojant „Bluetooth®“ atrakinimo funkciją

Prieš naudodami „Bluetooth®“ atrakinimo funkciją patikrinkite, ar jūsų įrenginys ir kiti

„Bluetooth®“ įrenginiai yra sujungti. Daugiau informacijos apie sujungimą rasite

Prietaiso

sujungimas su kitu „Bluetooth®“ prietaisu

101 psl.

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

Nustatymai >

Sauga.

2

Bakstelėkite

Ekrano užraktas > Bluetooth unlock.

3

Bakstelėkite

Tęsti ir pasirinkite prietaisą, kurį norite naudoti ekranui atrakinti, tada

bakstelėkite

Tęsti.

4

Pasirinkite parinktį kaip atsarginės kopijos užrakinimą ir atrakinkite ekraną, kai nėra

sujungtas joks „Bluetooth®“ įrenginys.

5

Kituose „Bluetooth®“ įrenginiuose raskite ir bakstelėkite savo prietaiso pavadinimą

skirtuke

Nustatymai > „Bluetooth“ > Sujungti prietaisai. Kai „Bluetooth®“

įrenginiuose parodomas

Prisijungta, savo įrenginyje nedelsdami paspauskite

įjungimo klavišą.

Jeigu jūsų įrenginys yra atjungtas nuo kitų „Bluetooth®“ įrenginių, jums reikia atrakinti ekraną

naudojant PIN arba kombinaciją.

Funkcijos „Face Unlock“ nustatymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite >

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas.

2

Bakstelėkite

Atrakinimas pagal veidą, tada vykdykite prietaiso pateikiamus

nurodymus veidui nufotografuoti.

3

Kai pavyks nufotografuoti veidą, bakstelėkite

Tęsti.

4

Pasirinkite atsarginį atrakinimo būdą ir, vykdydami prietaiso pateikiamus

nurodymus, baikite nustatyti.

Geriausia, jei veidą fotografuosite gerai apšviestoje, bet ne pernelyg šviesioje patalpoje ir

prietaisą laikysite akių lygyje.

38

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Ekrano atrakinimas naudojant funkciją „Face Unlock“

1

Suaktyvinkite ekraną.

2

Pažvelkite į prietaisą tuo pačiu kampu, kuriuo padarėte „Face Unlock“ nuotrauką.

Jei „Face Unlock“ funkcijai nepavyksta atpažinti jūsų veido, ekranui atrakinti reikės naudoti

atsarginį ekrano atrakinimo būdą.

Ekrano užrakto kombinacijos kūrimas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas > Kombinacija.

3

Vykdykite prietaise rodomus nurodymus.

Jei bandant atrakinti prietaisą užrakinimo kombinacija atmetama penkis kartus iš eilės,

palaukite 30 sekundžių ir bandykite dar kartą.

Ekrano užrakinimo kombinacijos keitimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas.

3

Įveskite ekrano atrakinimo kombinaciją.

4

Bakstelėkite

Kombinacija ir vykdykite prietaise rodomus nurodymus.

Ekrano užrakto PIN kūrimas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas > PIN.

3

Įveskite skaitinį PIN kodą.

4

Jei reikia, bakstelėkite , kad sumažintumėte klaviatūrą.

5

Bakstelėkite

Tęsti.

6

Dar kartą įveskite ir patvirtinkite PIN kodą.

7

Jei reikia, bakstelėkite , kad sumažintumėte klaviatūrą.

8

Bakstelėkite

Gerai.

Ekrano užrakto slaptažodžio kūrimas

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite >

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas >

Slaptažodis.

2

Įveskite slaptažodį.

3

Jei reikia, bakstelėkite , kad sumažintumėte klaviatūrą.

4

Bakstelėkite

Tęsti.

5

Dar kartą įveskite ir patvirtinkite slaptažodį.

6

Jei reikia, bakstelėkite , kad sumažintumėte klaviatūrą.

7

Bakstelėkite

Gerai.

Perspėjimų užrakintame ekrane peržiūra

1

Iš užrakinto ekrano būsenos juostą vilkite žemyn.

2

Bakstelėkite perspėjimą, kurį norite peržiūrėti.

Galite peržiūrėti tik perspėjimus iš užrakinto ekrano, kai užrakinote ekraną režimu

Braukti.