Sony Xperia E4g - Garsas, skambėjimo signalas ir garsumas

background image

Garsas, skambėjimo signalas ir garsumas

Galite pritaikyti gaunamų skambučių, pranešimų, muzikos ir vaizdo įrašų skambėjimo

garsumą. Be to, prietaise galite nustatyti tylųjį režimą, kad prietaisas neskambėtų, kai jūs

susitikime.

Garsumo lygių pritaikymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Garsumas.

3

Nuvilkite garsumo šliaužiklius į norimas vietas.

Taip pat galite paspausti garsumo didinimo arba mažinimo klavišą, kad pritaikytumėte

skambėjimo toną ir medijos peržiūros garsumo lygius, net kai ekranas užrakintas.

Prietaiso vibracijos režimo nustatymas

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol būsenos juostoje bus rodoma .

Prietaiso tyliojo režimo nustatymas

1

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol prietaisas suvibruos, o būsenos juostoje

bus rodoma .

2

Dar kartą paspauskite garsumo klavišą į apačią. Būsenos juostoje rodoma .

Paspauskite garsumo klavišą į viršų, kad išjungtumėte tylųjį režimą.

Prietaiso vibravimo ir skambėjimo režimo nustatymas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas.

3

Pažymėkite žymimąjį langelį

Vibruoti, kai skambina.

35

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Skambėjimo signalo nustatymas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Tel. skambėjimo signalas.

3

Norėdami pasirinkti prietaise išsaugotą muzikos failą, pasirinkite parinktį sąraše

arba bakstelėkite .

4

Patvirtinkite bakstelėdami

Atlikta.

Pranešimo garso pasirinkimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Pranešimo garsas.

3

Pasirinkite pasirinktį sąraše arba bakstelėkite , kad pasirinktumėte prietaise

išsaugotą muzikos failą.

4

Patvirtinkite bakstelėdami

Atlikta.

Kai kurios programos turi savus specifinius pranešimų garsus, kuriuos galite pasirinkti iš

programų nustatymų.

Lietimo signalų aktyvinimas

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas.

3

Pažymėkite žymimuosius langelius

Numerio rinkimo lietimo tonai ir Lietimo

garsai.