Sony Xperia E4g - Prietaiso įkrovimas

background image

Prietaiso įkrovimas

Prietaise yra integruotas įkraunamas akumuliatorius, kurį gali pakeisti tik „Sony“ arba

įgaliotojo „Sony“ remonto centro specialistai. Niekuomet nebandykite atidaryti arba ardyti

šio prietaiso patys. Jei atidarę prietaisą sugadinsite, nebegalios garantija.
Gauto iš gamyklos prietaiso akumuliatorius būna iš dalies įkrautas. Atsižvelgiant į tai, kiek

laiko prietaisas gulėjo dėžutėje prieš jį įsigyjant, akumuliatorius gali būti beveik išsikrovęs.

Todėl, prieš paleidžiant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama įkrauti akumuliatorių

mažiausiai 30 minučių. Galite naudoti prietaisą, kai jis yra įkraunamas. Daugiau apie

akumuliatorių ir kaip padidinti jo našumą skaitykite

Akumuliatoriaus ir energijos

valdymas

puslapyje 115 .

10

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Prietaiso įkrovimas

1

Įjunkite įkroviklį į maitinimo lizdą.

2

Prijunkite vieną USB laido galą prie įkroviklio (arba prie kompiuterio USB prievado).

3

Kitą laido galą prijunkite prie prietaiso „micro USB“ prievado, USB ženklą

nukreipdami į viršų. Prasidėjus įkrovimui, įsižiebia pranešimo lemputė.

4

Visiškai įkrovę prietaisą, atjunkite laidą nuo prietaiso traukdami jį tiesiai. Įsitikinkite,

kad nelenkiate jungties.

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, pranešimo lemputė ir įkrovimo lemputė įsižiebti gali tik

po kelių minučių.

Akumuliatoriaus pranešimo lemputės būsena

Žalia

Akumuliatoriaus įkrovimo lygis didesnis nei 90 %

Blyksinti raudona

Akumuliatorius įkraunamas ir jo įkrovimo lygis mažesnis nei 15%

Oranžinė

Akumuliatorius įkraunamas ir jo įkrovimo lygis mažesnis nei 90 %

11

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.