Sony Xperia E4g - Prietaiso paleidimas pirmą kartą

background image

Prietaiso paleidimas pirmą kartą

Pirmą kartą paleidus prietaisą, atidaromas sąrankos vadovas, kuris padės sukonfigūruoti

pagrindinius nustatymus, prisijungti prie internetinių paskyrų ir suasmeninti savo prietaisą.

Pavyzdžiui, jei turite „Sony Entertainment Network“ paskyrą, galite prisijungti čia ir iš karto

atlikti sąranką.

Sąrankos vadovą nustatymų meniu galite pasiekti ir vėliau.

Prietaiso įjungimas

Prieš įjungdami prietaisą pirmą kartą, įsitikinkite, kad akumuliatoriaus įkrovos užteks bent 30

minučių.

9

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

1

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą , kol prietaisas suvibruos.

2

Kai prašoma, įveskite SIM kortelės PIN kodą, tada bakstelėkite

.

3

Palaukite, kol prietaisas įsijungs.

Jūsų SIM kortelės PIN kodą pateikia tinklo operatorius, bet vėliau galite jį pakeisti meniu

„Nustatymai“. Jei, įvesdami SIM kortelės PIN kodą, norite ištaisyti klaidą, bakstelėkite

.

Prietaiso išjungimas

1

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą , kol bus atidarytas pasirinkčių meniu.

2

Pasirinkčių meniu bakstelėkite

Išjungti.

3

Bakstelėkite

Gerai.

Gali praeiti šiek tiek laiko, kol prietaisas išsijungs.