Sony Xperia E4g - Dalijimasis turiniu su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais

background image

Dalijimasis turiniu su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais

Galite peržiūrėti arba leisti medijos turinį, išsaugotą jūsų prietaise arba kituose

prietaisuose, pvz., televizoriuje, kompiuteryje arba planšetiniame kompiuteryje. Kad

turiniu būtų galima dalytis, tokie prietaisai turi turėti „DLNA Certified™“ sertifikatą iš

„Digital Living Network Alliance“ ir visi prietaisai turi būti prijungti prie to paties Wi-Fi®

tinklo. Taip pat savo prietaise galite peržiūrėti arba leisti turinį iš kitų „DLNA Certified™“

prietaisų.
Nustatę dalijimąsi turiniu tarp prietaisų, galite, pavyzdžiui, prietaise klausytis namų

kompiuteryje saugomų muzikos failų arba per didelio ekrano televizorių peržiūrėti

prietaisu darytas nuotraukas.

Kituose „DLNA Certified™“ prietaisuose esančių failų leidimas prietaise

Kai prietaise leidžiate failus iš kito „DLNA Certified™“ prietaiso, toks kitas prietaisas veikia

kaip serveris. Kitaip tariant, jis bendrina turinį per tinklą. Kaip serveris veikiančiame

prietaise turi būti suaktyvinta turinio bendrinimo funkcija ir suteiktas prieigos leidimas jūsų

prietaisui. Be to, jis turi būti prijungtas prie to paties Wi-Fi® tinklo kaip ir jūsų prietaisas.

97

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Bendrai naudojamo įrašo leidimas jūsų prietaise

1

Įsitikinkite, kad įrenginiai, su kuriais norite bendrai naudoti failus, prijungti prie to

paties kaip ir jūsų įrenginys „Wi-Fi®“ tinklo.

2

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , raskite ir bakstelėkite .

3

Nuvilkite „Walkman®“ pagrindinio ekrano kairįjį kraštą į dešinę and bakstelėkite

Prietaisai.

4

Pasirinkite prietaisą iš prijungtų įrenginių sąrašo.

5

Naršykite prijungto prietaiso aplankuose ir pasirinkite įrašą, kurį norite leisti. Įrašas

paleidžiamas automatiškai.

Bendrai naudojamo vaizdo įrašo leidimas jūsų prietaise

1

Įsitikinkite, kad įrenginiai, su kuriais norite bendrai naudoti failus, prijungti prie to

paties kaip ir jūsų įrenginys „Wi-Fi®“ tinklo.

2

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , raskite ir bakstelėkite

Filmai.

3

Nuvilkite filmų pagrindinio ekrano kairįjį kraštą į dešinę and bakstelėkite

Prietaisai.

4

Pasirinkite prietaisą iš prijungtų įrenginių sąrašo.

5

Naršykite prijungto prietaiso aplankuose ir pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite leisti.

Bendrai naudojamos nuotraukos peržiūra jūsų prietaise

1

Įsitikinkite, kad įrenginiai, su kuriais norite bendrai naudoti failus, prijungti prie to

paties kaip ir jūsų įrenginys „Wi-Fi®“ tinklo.

2

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , raskite ir bakstelėkite

Albumas.

3

Nuvilkite albumo pagrindinio ekrano kairįjį kraštą į dešinę ir bakstelėkite

Prietaisai.

4

Pasirinkite prietaisą iš prijungtų įrenginių sąrašo.

5

Naršykite prijungto prietaiso aplankuose ir pasirinkę nuotrauką peržiūrėkite ją.

Failų, esančių jūsų prietaise, leidimas per „DLNA Certified™“ prietaisus

Prieš tai, kai galėsite peržiūrėti arba leisti medijos failus iš savo prietaiso per kitus „DLNA

Certified™“ prietaisus, privalote savo prietaise nustatyti dalijimąsi failais. Prietaisai, su

kuriais dalijatės turiniu, vadinami kliento prietaisas. Pvz., televizorius, kompiuteris arba

planšetinis kompiuteris gali veikti kaip kliento prietaisai. Kai jūsų prietaisas kliento

prietaisams suteikia prieigą prie turinio, jis veikia kaip medijos serveris. Kai savo prietaise

įjungiate dalijimosi failais funkciją, taip pat turite suteikti prieigos teises kliento prietaisams.

Tai atlikus, tokie prietaisai pasirodo kaip registruotieji prietaisai. Prietaisai, kurie laukia, kol

jiems bus suteiktas leidimas, yra rodomi kaip laukiantys prietaisai.

Bendro failų naudojimo su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais nustatymas

1

Prijunkite savo prietaisą prie „Wi-Fi®“ tinklo.

2

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

3

Bakstelėkite , o tada –

Medijos serveris.

4

Jei norite įjungti funkciją

Bendrai naudoti mediją, vilkite šliaužiklį. Būsenos juostoje

bus rodoma . Dabar prietaisas gali veikti kaip medijos serveris.

5

Prijunkite kompiuterį arba kitus prietaisus prie to paties Wi-Fi® tinklo kaip ir jūsų

prietaisas.

6

Prietaiso būsenos juostoje bus rodomas pranešimas. Atidarykite pranešimą ir

nustatykite prieigos prie kiekvieno prietaiso teises.

Instrukcijos, kaip suaktyvinti bendrą failų naudojimą naudojant DLNA™, skiriasi, atsižvelgiant į

kliento prietaisą. Išsamesnės informacijos žr. kliento prietaiso naudotojo vadove. Jei prietaiso

nepavyksta prijungti prie tinkle esančio kliento, patikrinkite, ar veikia Wi-Fi® tinklas.

Meniu

Medijos serveris galima pasiekti ir pasirenkant Nustatymai > „Xperia™“ prisijung.

galimybė > Medijos serveris. Jei uždarysite rodinį Medijos serveris, failų bendro naudojimo

funkcija veiks fone.

Jei nebenorite dalytis failais su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > Medijos

serveris.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Bendrai naudoti mediją, vilkite kairėn.

98

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Prieigos leidimų nustatymas laukiančiam prietaisui

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > Medijos

serveris.

3

Pasirinkite prietaisą iš

Laukiantieji prietaisai sąrašo.

4

Pasirinkite prieigos leidimo lygį.

Registruoto prietaiso pavadinimo keitimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > Medijos

serveris.

3

Pasirinkite prietaisą iš

Registruotieji prietaisai sąrašo, tada pasirinkite Keisti

pavadinimą.

4

Įveskite naują prietaiso pavadinimą.

Registruoto prietaiso prieigos lygio keitimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > Medijos

serveris.

3

Pasirinkite prietaisą iš

Registruotieji prietaisai sąrašo.

4

Bakstelėkite

Keisti prieigos lygį ir pasirinkite pasirinktį.

Pagalbos apie dalijimąsi turiniu su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais gavimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Xperia™“ prisijung. galimybė > Medijos

serveris.

3

Bakstelėkite .

Failų leidimas skaitmeninių medijų perdavimo prietaise

Naudodami DLNA™ technologiją galite perduoti prietaise išsaugotą medijų turinį į kitą

prietaisą, prijungtą prie to paties Wi-Fi® tinklo. Kitas prietaisas turi galėti veikti kaip

skaitmeninių medijų perdavimo (DMR) prietaisas ir atkurti arba leisti iš prietaiso gautą

turinį. Kaip DMR prietaisus galima naudoti, pvz., televizorių su DLNA funkcijomis arba

kompiuterį, kuriame veikia „Windows® 7“ arba naujesnė versija.

Skaitmeninių medijų perdavimo įjungimo nustatymai gali skirtis; tai priklauso nuo naudojamo

prietaiso. Daugiau informacijos žr. DMR prietaiso naudotojo vadove.

Skaitmeniniu teisių valdymo (DRM) technologija apsaugoto turinio negalima leisti skaitmeninių

medijų perdavimo prietaisu su DLNA™ technologija.

Įrenginyje esančių nuotraukų arba vaizdo įrašų peržiūra DMR įrenginyje

1

Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte DMR įrenginį ir jis prijungtas prie to paties kaip ir

jūsų prietaisas „Wi-Fi®“ tinklo.

2

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Albumas.

4

Naršykite ir atidarykite nuotraukas arba vaizdo įrašus, kuriuos norite peržiūrėti.

5

Bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada bakstelėkite ir
pasirinkite DMR įrenginį, su kuriuo norite dalintis turiniu. Pasirinktas turinys

chronologine tvarka pradedamas rodyti jūsų pasirinktame prietaise.

6

Jeigu norite atsijungti nuo DMR įrenginio, bakstelėkite ir pasirinkite

Atjungti.

Failas nebebus leidžiamas DMR prietaise, tačiau bus toliau leidžiamas jūsų

prietaise.

Taip pat galite dalintis vaizdo įrašu iš prietaise esančios programos „Movies“ bakstelėdami
vaizdo įrašą ir tada bakstelėdami

.

99

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Prietaise esančio muzikos įrašo leidimas DMR prietaise

1

Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte DMR įrenginį ir jis prijungtas prie to paties kaip ir

jūsų prietaisas „Wi-Fi®“ tinklo.

2

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , raskite ir bakstelėkite .

3

Pasirinkite muzikos kategoriją ir raskite įrašą, kuriuo norite dalytis, tada

bakstelėkite jį.

4

Bakstelėkite ir pasirinkite DMR prietaisą, su kuriuo dalysitės turiniu. Įrašas jūsų
pasirinktame prietaise bus paleistas automatiškai.

5

Jeigu norite atsijungti nuo DMR prietaiso, bakstelėkite ir pasirinkite prietaisą.

Įrašas nebebus leidžiamas DMR prietaise, tačiau bus toliau leidžiamas jūsų

prietaise.