Sony Xperia E4g - Keli skambučiai

background image

Keli skambučiai

Jei įjungėte skambučių laukimą, galite vienu metu priimti kelis skambučius. Jį įjungus,

pyptelėjimu bus pranešama, kad gavote dar vieną skambutį.

Skambučio laukimo aktyvinimas arba panaikinimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Papildomi nustatymai.

3

Norėdami aktyvinti arba panaikinti skambučių laukimą, bakstelėkite

Laukiamas

skambutis (Skambučių laukimas).

Atsakymas į antrą skambutį ir vykstančio skambučio atidėjimas

Per pokalbį išgirdę pasikartojančius pyptelėjimus, vilkite dešinėn.

Antro skambučio atmetimas

Pokalbio metu išgirdę pasikartojančius pyptelėjimus, vilkite kairėn.

Antras skambutis

1

Vykstant pokalbiui bakstelėkite .

2

Įveskite gavėjo numerį ir bakstelėkite . Pirmasis skambutis atidedamas.

Atsiliepimas į trečią skambutį ir vykstančio skambučio pabaigimas

Kai gaunamas trečias skambutis, bakstelėkite

Baigti dabartinį skambutį ir

atsiliepti.

Trečio skambučio atmetimas

Kai gaunamas trečias skambutis, bakstelėkite

Atmesti gaunamą skambutį.

Skambučių perjungimas

Norėdami perjungti kitą skambutį, o esamą atidėti, bakstelėkite

Perjungti į šį

skambutį.