Sony Xperia E4g - Konferenciniai pokalbiai

background image

Konferenciniai pokalbiai

Konferencinio ar kelių dalyvių pokalbio metu galite kalbėtis su dviem ar daugiau asmenų.

Išsamios informacijos apie tai, kiek dalyvių galima įtraukti į konferencinį pokalbį, teiraukitės

tinklo operatoriaus.

Konferencinio pokalbio kūrimas

1

Vykstant pokalbiui bakstelėkite .

2

Surinkite antrojo dalyvio numerį ir bakstelėkite . Pokalbis su pirmuoju dalyviu

atidedamas.

3

Jeigu norite įtraukti antrąjį dalyvį į konferencinį pokalbį, bakstelėkite .

4

Jeigu norite į pokalbį įtraukti daugiau dalyvių, kartokite 1–3 veiksmus.

Privatus pokalbis su konferencinio pokalbio dalyviu

1

Vykstant konferenciniam pokalbiui bakstelėkite

Tvarkyti.

2

Bakstelėkite dalyvio telefono numerį ir pradėkite privatų pokalbį su juo.

3

Norėdami baigti privatų pokalbį ir grįžti į konferencinį pokalbį, bakstelėkite .

Konferencinio pokalbio su dalyviu baigimas

1

Vykstant konferenciniam pokalbiui bakstelėkite

Tvarkyti.

2

Bakstelėkite šalia dalyvio, su kuriuo norite baigti pokalbį.

Konferencinio pokalbio baigimas

Konferencinio skambučio metu bakstelėkite

Baigti konferencinį pokalbį.

51

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.