Sony Xperia E4g - Naudojimasis skambučių registru

background image

Naudojimasis skambučių registru

Skambučių registre galite peržiūrėti praleistus , gautus skambučius ir rinktus

numerius .

Praleistų skambučių peržiūra

1

Jei yra praleistas skambutis, būsenos juostoje rodoma . Vilkite būsenos juostą

žemyn.

2

Bakstelėkite

Praleistas skambutis.

Skambinimas numeriu iš skambučių registro

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Telefonas. Skambučių registro rodinys rodomas viršutinėje

ekrano dalyje.

3

Jei norite tiesiogiai skambinti numeriu, bakstelėkite numerį. Jei prieš skambindami

norite redaguoti numerį, palieskite ir palaikykite numerį, tada bakstelėkite

Redaguoti nr. prieš skambinant.

Taip pat galite skambinti numeriu bakstelėdami >

Perskambinti.

Numerio iš skambučių registro pridėjimas į adresinę

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Telefonas. Skambučių registro rodinys rodomas viršutinėje

ekrano dalyje.

3

Palieskite ir palaikykite numerį, tada bakstelėkite

Pridėti į adresinę.

4

Palieskite norimą adresato įrašą arba

Kurti naują adresatą.

5

Redaguokite adresato išsamią informaciją ir bakstelėkite

Atlikta.

Skambučių registro slėpimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Telefonas.

3

Bakstelėkite >

Slėpti skambučių registrą.