Sony Xperia E4g - Skambinimas

background image

Skambinimas

Skambinimas

Skambinti galite surinkę telefono numerį rankiniu būdu, bakstelėję išsaugotą numerį savo

adresatų sąraše arba bakstelėję telefono numerį skambučių registro vaizde. Norėdami

greitai adresatų sąraše ir skambučių registre rasti numerius taip pat galite naudoti

intelektualiojo rinkimo funkciją. Norėdami atlikti vaizdo skambutį, galite naudoti prietaise

esančią „Hangouts™“ tiesioginio susirašinėjimo ir vaizdo pokalbių programą. Žr.

Tiesioginis susirašinėjimas ir vaizdo pokalbis

psl. 61 .

1

Atidaryti savo adresatų sąrašą

2

Peržiūrėti skambučių registro įrašus

3

Peržiūrėti dažniausiai naudojamus adresatus

4

Peržiūrėti visas prietaise išsaugotas adresatų grupes

5

Ištrinti numerį

6

Numerio rinkiklis

7

Peržiūrėti daugiau pasirinkčių

8

Skambinimo mygtukas

9

Slėpti arba rodyti numerių rinkiklį

Skambutis renkant numerį

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Telefonas.

3

Įveskite gavėjo numerį ir bakstelėkite .

Skambinimas naudojant intelektualųjį rinkimą

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Telefonas.

3

Norėdami įvesti raides arba skaičius, atitinkančius adresatą, kuriam norite

skambinti, naudokite numerio rinkiklį. Jums įvedant kiekvieną raidę arba skaičių,

pasirodo galimų atitikčių sąrašas.

4

Palieskite norimą paskambinti adresatą.

46

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Skambutis į užsienį

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Telefonas.

3

Palieskite ir palaikykite 0, kol atsiras ženklas „+“.

4

Įveskite šalies kodą, srities kodą (be pirmųjų nulių) ir telefono numerį, tada

bakstelėkite .

Tiesioginio rinkimo numerio įtraukimas į pagrindinį ekraną

1

Palieskite ir palaikykite tuščią Pagrindinis ekranas sritį, kol ekranas suvibruos ir

pasirodys tinkinimo meniu.

2

Tinkinimo meniu bakstelėkite

Programos > Nuorodos.

3

Slinkite per programų sąrašą ir pasirinkite

Tiesioginis rinkimas.

4

Pasirinkite adresatą ir numerį, kurį norite naudoti kaip tiesioginio rinkimo numerį.

Telefono numerio rodymas arba nerodymas

Galite pasirinkti, ar rodyti, ar paslėpti telefono numerį skambučių gavėjų prietaisuose, kai

jiems skambinate.

Telefono numerio rodymas arba slėpimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Papildomi nustatymai >

Skambintojo ID.