Sony Xperia E4g - Skambučių priėmimas

background image

Skambučių priėmimas

Atsiliepimas į skambutį

Skambučio atmetimas

Gaunamo skambučio skambėjimo signalo nutildymas

Kai gaunate skambutį, paspauskite garsumo klavišą.

Atsakiklio naudojimas

Naudodami prietaiso atsakiklio programą, galite atsiliepti į skambučius, kai esate užsiėmę

arba praleidžiate skambutį. Galite įjungti automatinę atsiliepimo funkciją ir nustatyti, kiek

sekundžių reikia laukti prieš automatiškai atsiliepiant į skambutį. Be to, galite rankiniu

būdu nukreipti skambučius į atsakiklį, jei esate per daug užsiėmę ir negalite atsiliepti.

Atsakiklyje paliktas žinutes gali pasiekti tiesiogiai savo prietaise.

Prieš naudodamiesi atsakikliu, turite įrašyti pasveikinimo žinutę.

Autoatsakiklio pasveikinimo žinutės įrašymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Atsakiklis > Pasveikinimai.

3

Bakstelėkite

Įrašyti naują pasveikinimą ir vykdykite ekrane pateikiamas

instrukcijas.

Autoatsakiklio įjungimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Atsakiklis.

3

Pažymėkite žymimąjį langelį

Atsakiklis.

Jeigu nenustatote autoatsakiklio atidėjimo laiko, naudojama numatytoji reikšmė.

47

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Skambučio atmetimas autoatsakikliu

Skambučio gavimo metu vilkite

Atsakymo pasirinktys aukštyn, tada pasirinkite

Atmesti su atsakikliu.

Automatinio atsiliepimo atidėjimo laiko nustatymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Atsakiklis.

3

Bakstelėkite

Perimti po.

4

Nustatykite laiką slinkdami aukštyn ir žemyn.

5

Bakstelėkite

Atlikta.

Žinučių klausymas atsakiklyje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Atsakiklis > Žinutės.

3

Pasirinkite balso žinutę, kurią norite išklausyti.

Be to, galite klausyti žinučių autoatsakiklyje tiesiogiai skambučių registre bakstelėję .

Skambučio atmetimas su žinute

Galite atmesti skambutį naudodami numatytą žinutę. Atmetus skambutį su tokia žinute,

žinutė skambintojui yra automatiškai išsiunčiama ir išsaugoma pokalbyje žinutėmis su

adresatu.
Galite rinktis iš kelių prietaise iš anksto nustatytų žinučių arba sukurti naują žinutę.

Suasmenintas žinutes galite kurti redaguodami iš anksto nustatytas žinutes.

Skambučio atmetimas teksto žinute

1

Skambučio gavimo metu vilkite

Atsakymo pasirinktys aukštyn, tada bakstelėkite

Atmesti su žinute.

2

Pasirinkite iš anksto nustatytą žinutę arba bakstelėkite ir parašykite naują žinutę.

Antro skambučio atmetimas teksto žinute

1

Pokalbio metu išgirdę pasikartojančius pyptelėjimus, vilkite

Atmesti su žinute

aukštyn.

2

Pasirinkite iš anksto nustatytą žinutę arba bakstelėkite ir parašykite naują žinutę.

Skambučio atmetimo teksto žinutės redagavimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Atmesti skambutį su žinute.

3

Bakstelėkite norimą redaguoti žinutę, tada atlikite reikalingus pakeitimus.

4

Bakstelėkite

Gerai.