Sony Xperia E4g - „Xperia“ klaviatūros pritaikymas asmeniniams poreikiams

background image

„Xperia“ klaviatūros pritaikymas asmeniniams poreikiams

Kai įvedate tekstą naudodami klaviatūrą ekrane, galite pasiekti klaviatūros nustatymus ir

kitus teksto įvesties nustatymus, kurie padeda, pavyzdžiui, nustatyti rašymo kalbų, teksto

nuspėjimo ir taisymo, automatinio tarpų įtraukimo ir sparčiųjų taškų pasirinktis. Jūsų

rašymo stiliui mokytis klaviatūra gali naudoti el. pašto ir kitų programų duomenis. Taip pat

galite naudoti pritaikymo savo asmeniniams poreikiams vadovą, kuris supažindins jus su

pagrindiniais nustatymai, kad greičiau įgustumėte naudotis prietaisu.

Prieiga prie nustatymų klaviatūros ekrane

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai ir pakeiskite nustatymus, kaip

pageidaujate.

3

Norėdami įtraukti teksto įvesties rašymo kalbą, bakstelėkite

Rašymo kalbos ir

pažymėkite atitinkamus žymimuosius langelius.

4

Bakstelėdami

Gerai patvirtinkite.

Žodžių pasiūlymų nustatymų keitimas

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai > Žodžio pasiūlymai.

3

Pasirinkite pasirinktį.

Įvesties būdo pasirinkimas

1

Jei įvesdami tekstą naudojate klaviatūrą ekrane, vilkite būsenos juostą žemyn ir

atidarykite pranešimų skydelį, tada bakstelėkite

.

2

Pasirinkite pasirinktį.

Rašymo stiliaus naudojimas

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Klaviatūros nustatymai > Naudoti mano rašymo

stilių ir pasirinkite šaltinį.

Klaviatūros išdėstymo varianto pasirinkimas

Išdėstymo variantai galimi tik klaviatūrai ekrane, bet nebūtinai visomis rašymo kalbomis.

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai.

3

Bakstelėkite

Rašymo kalbos, tada – .

4

Pasirinkite klaviatūros išdėstymo variantą.

5

Bakstelėkite

Gerai, kad patvirtintumėte.

45

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.