Sony Xperia E4g - Turinys

background image

Turinys

Pradžia........................................................................................... 6

Apie šį naudotojo vadovą.................................................................... 6
Prietaiso apžvalga............................................................................... 6
Surinkimas.......................................................................................... 7
Ekrano apsauga..................................................................................9
Prietaiso paleidimas pirmą kartą.......................................................... 9
Kam man reikalinga „Google™“ paskyra?......................................... 10
Prietaiso įkrovimas............................................................................ 10

Pagrindai...................................................................................... 12

Jautriojo ekrano naudojimas..............................................................12
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas......................................................14
Pagrindinis ekranas........................................................................... 14
Programų ekranas.............................................................................16
Naršymo pasirinktys..........................................................................17
Mažos programėlės...........................................................................17
Valdikliai............................................................................................ 18
Nuorodos ir aplankai......................................................................... 19
Fonas ir temos.................................................................................. 20
Ekrano nuotraukos užfiksavimas....................................................... 21
Būsena ir pranešimai.........................................................................21
Būsenos juostos piktogramos........................................................... 22
Programų apžvalga........................................................................... 24

Programų atsisiuntimas................................................................26

Programų atsisiuntimas iš „Google Play™“........................................26
Programų atsisiuntimas iš kitų šaltinių............................................... 26

Internetas ir tinklai........................................................................ 27

Naršymas internete........................................................................... 27
Interneto ir MMS nustatymai .............................................................27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Bendras mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas...................................30
Duomenų naudojimo valdymas......................................................... 30
Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas...................................................... 31
Virtualieji asmeniniai tinklai (VPN)....................................................... 32

Prietaiso duomenų sinchronizavimas...........................................33

Sinchronizavimas su internetinėmis paskyromis.................................33
Sinchronizavimas su „Microsoft® Exchange ActiveSync®“............... 33

Pagrindiniai nustatymai................................................................ 35

Kaip pasiekti nustatymus...................................................................35
Garsas, skambėjimo signalas ir garsumas......................................... 35

2

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

SIM kortelės apsauga .......................................................................36
Ekrano nustatymai............................................................................ 37
Svajonė.............................................................................................37
Ekrano užraktas................................................................................ 38
Kalbos nustatymai.............................................................................39
Data ir laikas..................................................................................... 40
Garso išvesties gerinimas..................................................................40

Teksto įvedimas........................................................................... 42

Klaviatūra ekrane...............................................................................42
Telefoninė klaviatūra..........................................................................43
Teksto rašymas naudojant įvestį balsu.............................................. 44
Teksto redagavimas.......................................................................... 44
„Xperia“ klaviatūros pritaikymas asmeniniams poreikiams..................45

Skambinimas................................................................................46

Skambinimas.................................................................................... 46
Skambučių priėmimas.......................................................................47
Vykstantys skambučiai...................................................................... 48
Naudojimasis skambučių registru...................................................... 49
Skambučių peradresavimas.............................................................. 49
Skambučių ribojimas......................................................................... 50
Keli skambučiai................................................................................. 51
Konferenciniai pokalbiai.....................................................................51
Balso paštas..................................................................................... 52
Pagalbos skambučiai........................................................................ 52

Adresinė ...................................................................................... 53

Adresatų persiuntimas.......................................................................53
Adresatų paieška ir peržiūra.............................................................. 54
Adresatų įtraukimas ir redagavimas................................................... 55
Medicininė informacija ir kontaktinė informacija nenumatytiems
atvejams........................................................................................... 56
Mėgstamiausieji ir grupės.................................................................. 57
Informacijos apie adresatą siuntimas................................................. 58
Jei norite adresinės programoje išvengti dvigubų įrašų...................... 58
Atsarginės adresinės kopijos kūrimas................................................ 58

Žinučių siuntimas ir pokalbiai.......................................................59

Žinučių skaitymas ir siuntimas........................................................... 59
Žinučių tvarkymas............................................................................. 60
Skambinimas iš žinutės..................................................................... 61
Žinučių siuntimo nustatymai.............................................................. 61
Tiesioginis susirašinėjimas ir vaizdo pokalbis..................................... 61

El. paštas......................................................................................62

El. pašto nustatymas.........................................................................62

3

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

El. laiškų siuntimas ir gavimas........................................................... 62
El. pašto peržiūros sritis.................................................................... 63
El. laiškų tvarkymas...........................................................................64
El. pašto paskyros nustatymai...........................................................65
„Gmail™“.......................................................................................... 65

Muzika ......................................................................................... 67

Muzikos persiuntimas į savo įrenginį .................................................67
Muzikos klausymasis.........................................................................67
„Walkman®“ pagrindinio ekrano meniu............................................. 68
Grojaraščiai....................................................................................... 69
Bendras muzikos failų naudojimas.....................................................70
Garso tobulinimas............................................................................. 70
Vizualizavimo priemonė .................................................................... 70
Muzikos atpažinimas naudojant „TrackID™“..................................... 71

FM radijas.....................................................................................73

Radijo klausymasis............................................................................73
Mėgstamiausi radijo kanalai...............................................................74
Garso nustatymai.............................................................................. 74

Kamera......................................................................................... 75

Fotografavimas ir vaizdo įrašymas..................................................... 75
Veido aptikimas.................................................................................76
„Smile Shutter™“ funkcijos naudojimas šypsenoms aptikti................ 76
Geografinės vietos informacijos pridėjimas prie nuotraukų................. 77
Bendrieji kameros nustatymai............................................................77
Fotoaparato nustatymai.................................................................... 81
Vaizdo kameros nustatymai...............................................................84

Nuotraukos ir vaizdo įrašai albume.............................................. 88

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra......................................................88
Dalinimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais bei jų tvarkymas............... 89
Nuotraukų redagavimas naudojant nuotraukų redagavimo
programą.......................................................................................... 90
Vaizdo įrašų redagavimas naudojant filmų kūrimo programą..............91
Nuotraukų ir vaizdo įrašų slėpimas.................................................... 91
Albumo pagrindinio ekrano meniu..................................................... 92
Nuotraukų peržiūra žemėlapyje......................................................... 93

Vaizdo įrašai................................................................................. 95

Vaizdo įrašų peržiūra programoje „Filmai“..........................................95
Vaizdo klipų turinio persiuntimas į savo įrenginį .................................96
Vaizdo įrašų turinio valdymas............................................................ 96

Prisijungimo galimybė.................................................................. 97

Prietaiso ekrano atvaizdavimas televizoriuje belaidžiu ryšiu................ 97
Dalijimasis turiniu su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais...................97

4

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

„Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija........................................ 100

Intelektualiosios programos ir funkcijos, padedančios taupyti

laiką............................................................................................ 103

„Smart Connect“ valdymo priedai ir nustatymai............................... 103

Kelionės ir žemėlapiai.................................................................105

Vietos nustatymo paslaugos............................................................105
„Google Maps™“ ir navigacija......................................................... 105
Duomenų srauto naudojimas keliaujant........................................... 107
Skrydžio režimas............................................................................. 107

Kalendorius ir žadintuvas........................................................... 108

Kalendorius..................................................................................... 108
Žadintuvas ir laikrodis......................................................................109

Pagalba ir priežiūra.....................................................................112

Pagalba, naudojantis prietaisui........................................................ 112
Kompiuterio įrankiai.........................................................................112
Įrenginio naujinimas.........................................................................113
Pamesto prietaiso radimas ............................................................. 114
Prietaiso identifikavimo numerio radimas......................................... 115
Akumuliatoriaus ir energijos valdymas............................................. 115
Atmintis ir atmintinė.........................................................................117
Failų tvarkymas naudojant kompiuterį..............................................118
Atsarginių kopijų kūrimas ir turinio atkūrimas................................... 119
Diagnostinių testų vykdymas prietaise............................................. 121
Įrenginio paleidimas ir nustatymas iš naujo...................................... 122
Prietaiso perdirbimas.......................................................................123
Paslaugų ir funkcijų apribojimai........................................................123
Teisinė informacija...........................................................................123

5

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.