Sony Xperia E4g - Akumulatora un strāvas pārvaldība

background image

Akumulatora un strāvas pārvaldība

Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu akumulatoru. Varat sekot līdzi akumulatora enerģijas

patēriņam un uzzināt, kuras lietotnes patērē visvairāk enerģijas. Varat noņemt vai

ierobežot lietotnes un aktivizēt vairākus strāvas taupīšanas režīmus, lai pēc iespējas

vairāk taupītu akumulatora enerģiju. Varat arī apskatīt atlikušo akumulatora darbības laiku

un pielāgot akumulatora iestatījumus, lai uzlabotu veiktspēju un paildzinātu akumulatora

darbības laiku.

114

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Akumulatora patēriņa pārvaldīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība > Enerģijas patēriņš

lietotnei. Tiek parādīts pārskats ar lietotnēm, kurām ir liels datu plūsmas temps vai

kuras nav lietotas ilgu laiku.

3

Pārskatiet informāciju, pēc tam veiciet nepieciešamās darbības, piemēram,

atinstalējiet lietotni vai ierobežojiet tās izmantošanu.

Noskaidrošana, kuras lietotnes patērē visvairāk akumulatora enerģijas

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība > Akumulatora

izmantošana.

Akumulatora aptuvenā darbības laika skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība.

Enerģijas taupīšanas režīmi

Ja vēlaties, lai akumulators darbotos ilgāk, varat izmantot kādu no pieejamiem enerģijas

taupīšanas režīmiem.

STAMINA režīms

Kad ekrāns ir izslēgts, tiek atspējoti Wi-Fi® un mobilie dati, un tiek ierobežota

aparatūras veiktspēja. Kad darbojas šis režīms, statusa joslā ir redzams

simbols .

Režīms Ultra STAMINA

Ierīces funkcionalitāte tiek ierobežota tā, ka var veikt tikai pamatuzdevumus,

piemēram, veikt tālruņa zvanus un sūtīt īsziņas. Kad ir aktivizēts šis režīms,

statusa joslā ir redzams simbols

.

Zema uzlādes līm. režīms Kad uzlādes līmenis samazinās līdz noteiktai procentuālai vērtībai, tiek modificēta

ierīces darbība, piemēram, regulēts ekrāna spilgtums un ekrāna taimauta

iestatījums. Kad darbojas šis režīms, statusa joslā ir redzams simbols

.

Atrašanās vietas Wi-Fi

Tiek nodrošināts, ka ierīcē funkcija Wi-Fi® tiek aktivizēta tikai tad, ja ierīce

atrodas saglabāta Wi-Fi® tīkla darbības zonā.

Ielikt rindā fona datus

Kad ekrāns ir izslēgts, tiek optimizēta izejošā datplūsma, lai dati tiktu sūtīti

iepriekš definētos intervālos.

Enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība .

3

Lai aktivizētu vēlamo režīmu, pavelciet attiecīgo slīdni uz labo pusi vai atzīmējiet

izvēles rūtiņu un pēc tam apstipriniet, ja nepieciešams.

4

Ja slīdnis vai izvēles rūtiņa nav pieejama, piesitiet uz režīma nosaukuma, kuru

vēlaties aktivizēt, pēc tam apstipriniet, ja nepieciešams.

STAMINA režīma pārskats

STAMINA režīmā ir pieejamas vairākas funkcijas, ka ļauj optimizēt akumulatora

veiktspēju.

Paildzināta gaidstāve

Kad ekrāns ir izslēgts, tiek atspējoti Wi-Fi® un mobilie dati, tādējādi neļaujot

lietotnēm izmantot datplūsmu. Kad šī funkcija ir aktīva, varat izslēgt dažu lietotņu un

pakalpojumu darbības pārtraukšanu.

STAMINA pulkst.

Jad bieži spiežat ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai pārbaudītu laiku, tīkla

savienojumu darbība tiek pārtraukta.

Paplašinātais lietojums Kamēr izmantojat ierīci, tiek ierobežota aparatūras veiktspēja.

115

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

STAMINA režīma funkciju aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība , pēc tam piesitiet

STAMINA režīms.

3

Aktivizējiet STAMINA režīmu, ja tas ir deaktivizēts.

4

Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus funkcijām, kuras vēlaties aktivizēt, pēc tam

piesitiet

Aktivizēt, ja nepieciešams.

STAMINA režīmā palaižamo lietotņu atlase

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība , pēc tam piesitiet

STAMINA režīms.

3

Aktivizējiet STAMINA režīmu, ja tas ir deaktivizēts.

4

Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa

Paildzināta gaidstāve, pēc tam piesitiet

Gaidīšanas režīmā aktīvās lietotnes > Pievienot lietotnes.

5

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu visas lietotnes un pakalpojumus, pēc tam

atzīmējiet atbilstošās izvēles rūtiņas tām lietotnēm, kuras vēlaties palaist.

6

Kad tas ir izdarīts, piesitiet pie

Gatavs.