Sony Xperia E4g - Diagnostikas testu veikšana ierīcē

background image

Diagnostikas testu veikšana ierīcē

Lietotne Xperia™ Diagnostics var testēt konkrētu funkciju vai veikt pilnu diagnostikas

testu, lai pārbaudītu, vai jūsu Xperia™ ierīce darbojas pareizi.
Xperia™ Diagnostics var veikt tālāk norādītās darbības.

Novērtēt potenciālās aparatūras un programmas problēmas jūsu Xperia™ ierīcē.

Analizēt lietotņu veiktspēju ierīcē.

Reģistrēt neizdevušos zvanu skaitu pēdējās 10 dienās.

Identificēt instalēto programmatūru un nodrošināt noderīgu detalizētu informāciju par

ierīci.

Lietotne Xperia™ Diagnostics ir iepriekš instalēta lielākā daļā Sony Android™ ierīču. Ja opcija

Diagnostics nav pieejama izvēlnē

Iestatījumi > Par tālruni, varat lejupielādēt vienkāršāku

versiju pakalpojumā Google Play™.

Specifiska diagnostikas testa veikšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Par tālruni > Diagnostika > Testēt ierīci.

3

Sarakstā izvēlieties testu.

4

Izpildiet norādījumus un piesitiet pie

Jā vai Nē, lai pārbaudītu, vai funkcija darbojas.

Visu diagnostikas testu veikšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Par tālruni > Diagnostika > Testēt ierīci >

Palaist visu.

3

Izpildiet norādījumus un piesitiet pie

Jā vai Nē, lai pārbaudītu, vai funkcija darbojas.

Testu rezultātu skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Par tālruni > Diagnostika > Testa rezultāti.

3

Piesitiet datumam, lai tiktu parādīti attiecīgajā dienā veikto testu rezultāti.

Detalizētas informācijas par ierīci skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Par tālruni > Diagnostika > Ierīces fakti.