Sony Xperia E4g - Ierīces atjaunināšana

background image

Ierīces atjaunināšana

Ierīces programmatūra ir jāatjaunina, lai iegūtu jaunākās funkcijas, uzlabojumus un kļūdu

labojumus, šādi nodrošinot optimālu darbību. Ja ir pieejams programmatūras

atjauninājums, statusa joslā tiek parādīts . Atjauninājumus varat meklēt arī manuāli.
Vienkāršākais veids, kā instalēt programmatūras atjauninājumu, ir ierīcē izmantot

bezvadu savienojumu. Tomēr daži atjauninājumi nav pieejami lejupielādei bezvadu
režīmā. Lai atjauninātu ierīci, Windows vai Apple

®

Mac

®

datorā jāizmanto programmatūra

Xperia™ Companion.
Plašāku informāciju par sistēmas atjauninājumiem meklējiet vietnē

www.sonymobile.com/update

.

Nepietiekams atlikušās atmiņas daudzums var nepieļaut atjauninājumu instalēšanu. Pirms

mēģināt veikt atjaunināšanu, pārliecinieties, ka jums ir pietiekami daudz brīvas atmiņas vietas.

Jaunas programmatūras pārbaudīšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Update Center.

Ierīces atjaunināšana bezvadu režīmā

Lai ierīci atjauninātu bezvadu režīmā, izmantojiet lietotni Update Center. Tā nodrošina gan

lietotņu, gan sistēmas atjaunināšanu, kā arī var atvieglot jauno jūsu ierīcei izstrādāto

lietotņu lejupielādi. Tas, kādus atjauninājumus varat lejupielādēt, izmantojot mobilo tīklu, ir

atkarīgs no jūsu operatora. Jaunas programmatūras lejupielādei ieteicams izmantot Wi-

Fi® tīklu, nevis mobilo tīklu, jo tādā veidā ir iespējams izvairīties no datu pārsūtīšanas

izmaksām.

Sistēmas atjauninājuma lejupielāde un instalēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Update Center.

3

Atlasiet vēlamo sistēmas atjauninājumu, pēc tam piesitiet

Lejupielādēt.

4

Kad lejupielāde ir pabeigta, piesitiet

Instalēt un izpildiet ekrānā sniegtos

norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Lietotnes atjauninājuma lejupielāde un instalēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Update Center.

3

Atlasiet vēlamo lietotnes atjauninājumu, pēc tam piesitiet

Atjaunināt. Pēc

lejupielādes atjauninājums instalējas automātiski.

Jaunas lietotnes instalēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Update Center.

3

Atlasiet vēlamo lietotni un pēc tam piesitiet

Instalēt. Pēc lejupielādes lietotne

instalējas automātiski.

112

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sistēmas atjauninājuma lejupielāde un instalēšana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2

Ritiniet uz leju un atlasiet vēlamo sistēmas atjauninājumu, pēc tam piesitiet

Lejupielādēt.

3

Kad lejupielāde ir pabeigta, piesitiet

Instalēt un izpildiet ekrānā sniegtos

norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Lietotnes atjauninājuma lejupielāde un instalēšana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2

Ritiniet uz leju un atlasiet vēlamo lietotnes atjauninājumu, pēc tam piesitiet

Atjaunināt. Pēc lejupielādes atjauninājums instalējas automātiski.

Jaunas lietotnes instalēšana, izmantojot paziņojumu paneli

1

Velciet statusa joslu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2

Ritiniet uz leju un atlasiet vēlamo lietotni, pēc tam piesitiet

Instalēt. Pēc

lejupielādes jaunā lietotne instalējas automātiski.

Ierīces atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat lejupielādēt un instalēt programmatūras atjauninājumus savā ierīci, izmantojot
datoru ar interneta savienojumu. Nepieciešams USB kabelis un Windows vai Apple

®

Mac

®

dators, kurā darbojas programmatūra Xperia™ Companion.

Ja datorā nav instalēta programmatūra Xperia™ Companion, savienojiet ierīci ar datoru,

izmantojot USB kabeli un izpildiet ekrānā redzamos instalēšanas norādījumus.

Ierīces atjaunināšana, izmantojot datoru

1

Pārliecinieties, ka jūsu Windows vai Apple

®

Mac

®

datorā ir instalēta

programmatūra Xperia™ Companion.

2

Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3

Datorā: Palaidiet programmatūru Xperia™ Companion. Pēc neilga brīža dators

atpazīs jūsu ierīci un sāks meklēt jauno programmatūru.

4

Datorā: Ja tiek atrasts jauns ierīces programmatūras atjauninājums, parādās

uznirstošais logs. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījums, lai veiktu attiecīgo

programmatūras atjaunināšanu.

Pēc ierīces savienošanas ar datoru, izmantojot USB kabeli, tiek parādīts uzaicinājums instalēt

programmatūru vai atcelt darbību, ja vien iepriekš neesat atlasījis

Vairs nerādīt.