Sony Xperia E4g - Ierīces restartēšana un atiestatīšana

background image

Ierīces restartēšana un atiestatīšana

Varat iestatīt, lai ierīcē tiktu veikta piespiedu restartēšana vai izslēgšana gadījumos, kad tā

pārstāj reaģēt vai netiek pareizi restartēta. Iestatījumi vai personiskie dati netiek izdzēsti.
Varat arī atiestatīt ierīci, izmantojot tās sākotnējos rūpnīcas iestatījumus. Dažreiz tas ir

nepieciešams, ja ierīce pārstāj darboties pareizi. Tomēr ņemiet vērā: ja vēlaties saglabāt

svarīgos datus, vispirms šie dati ir jādublē atmiņas kartē vai citā ārējā atmiņā. Lai

saņemtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu

Satura dublēšana un atjaunošana

118 . lpp.

120

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ja nenotiek ierīces ieslēgšanās vai ja vēlaties atiestatīt ierīces programmatūru, ierīces

remontam varat izmantot Xperia™ Companion. Plašāku informāciju par Xperia™

Companion lietošanu skatiet

Datora rīki

.

Ierīce var netikt restartēta, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Savienojiet ierīci ar lādētāju

un mēģiniet restartēt vēlreiz.

Ierīces piespiedu restartēšana

1

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

2

Atvērtajā izvēlnē piesitiet

Restartēšana, pēc tam piesitiet Labi, lai apstiprinātu.

Ierīce tiek automātiski restartēta.

Ierīces piespiedu izslēgšana

1

Noņemiet akumulatora vāciņu.

2

Izmantojot pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu, nospiediet pogu OFF (Izslēgt).

Neizmantojiet pārāk asus priekšmetus, kas var bojāt pogu OFF (Izslēgt).

Rūpnīcas datu atiestatīšana

Lai nepieļautu neatgriezeniskus ierīces bojājumus, nerestartējiet ierīci, kamēr tiek veikta

atiestatīšana.

1

Pirms atiestatīšanas pārliecinieties, ka atmiņas kartē vai citā ārējā atmiņā ir dublēti

visi svarīgie dati, kas saglabāti ierīces iekšējā atmiņā.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

3

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt >

Rūpnīcas datu atiestatīšana.

4

Lai dzēstu iekšējā atmiņā saglabāto informāciju, piemēram, attēlus un mūziku,

atzīmējiet izvēles rūtiņu

Nodzēst iekšējo atmiņu.

5

Piesitiet

Atiestatīt tālruni.

6

Ja nepieciešams, zīmējiet ekrāna atbloķēšanas paraugu vai ievadiet ekrāna

atbloķēšanas paroli vai PIN, lai turpinātu.

7

Lai apstiprinātu, piesitiet opcijai

Dzēst visu.

Veicot rūpnīcas datu atiestatīšanu, jūsu ierīce neatgriežas pie vecākas Android™ versijas.

Ja esat aizmirsis nepieciešamo ekrāna atbloķēšanas paroli, PIN kodu vai paraugu, izmantojiet

programmatūrā Xperia™ Companion pieejamo ierīces labošanas funkciju, lai izdzēstu šo

drošības slāni. Lai veiktu šo darbību, jānorāda jūsu Google konta pieteikšanās informācija.

Palaižot labošanas funkciju, tiek pārinstalēta ierīces programmatūra, un šī procesa laikā var tikt

zaudēti daži personiskie dati.

121

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai labotu ierīces programmatūru, izmantojot Xperia™ Companion

Pirms programmatūras labošanas pārliecinieties, ka zināt savus Google™ akreditācijas datus.

Atkarībā no konkrētajiem drošības iestatījumiem jums tie var būt jāievada, lai pēc

programmatūras labošanas startētu ierīci.

1

Pārliecinieties, ka jūsu Windows vai Mac® datorā ir instalēta programmatūra

Xperia

Companion

.

2

Datorā atveriet programmatūru Xperia™ Companion un galvenajā ekrānā

nospiediet

Software repair.

3

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atkārtoti instalētu programmatūru un

pabeigtu labošanu.