Sony Xperia E4g - Jūsu ierīcei pieejamais atbalsts

background image

Jūsu ierīcei pieejamais atbalsts

Izmantojiet ierīcē pieejamo atbalsta lietotni, lai meklētu informāciju lietotāja rokasgrāmatā,

lasītu problēmu novēršanas norādījumus un piekļūtu informācijai par programmatūras

atjauninājumiem un citai ar produktu saistītai informācijai.

Piekļuve atbalsta programmai

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet ikonu , piesitiet tai un atlasiet nepieciešamo atbalsta objektu.

Pārliecinieties, vai jums ir aktivizēts interneta savienojums, vēlams Wi-Fi® savienojums, lai

ierobežotu maksu par datplūsmu, kas rodas atbalsta lietotnes izmantošanas laikā.

Izvēlnēs un lietotnēs pieejamie palīdzības materiāli

Dažu lietotņu un iestatījumu iespēju izvēlnē ir pieejami palīdzības materiāli — konkrētajās

lietotnēs parasti tiek izmantots apzīmējums .

Palīdzība saistībā ar programmatūras uzlabošanu

Jūs varat atļaut no savas ierīces sūtīt informāciju par lietošanu, lai uzņēmums Sony

Mobile varētu saņemt anonīmus ziņojumus par kļūdām un statistiku, kas palīdz uzlabot

mūsu programmatūru. Apkopotajā informācijā netiek iekļauti personas dati.

Atļauja sūtīt informāciju par lietošanu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Par tālruni > Lietojuma inform. iestat..

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Sūtīt inf. par izmant., ja tā jau nav atzīmēta.

4

Piesitiet pie

Piekrītu.