Sony Xperia E4g - Pazaudētas ierīces atrašana

background image

Pazaudētas ierīces atrašana

Ja jums ir Google™ konts, tīmekļa pakalpojums my Xperia var palīdzēt atrast un iestatīt

ierīces drošību, ja tā ir pazaudēta. Varat:

atrast savu ierīci kartē;

aktivizēt skaņas signālu, pat tad, ja ierīce darbojas klusajā režīmā;

attāli bloķēt ierīci un ierīces displejā parādīt savu kontaktinformāciju jebkurai personai,

kura to atrod;

attāli notīrīt ierīces iekšējo un ārējo atmiņu.

Pakalpojums my Xperia var nebūt pieejams visās valstīs/reģionos.

113

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Pakalpojuma my Xperia aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > my Xperia > Aktivizēt.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu un pēc tam piesitiet pie

Akceptēt.

4

Ja tas tiek prasīts, pierakstieties savā Sony Entertainment Network kontā vai

izveidojiet jaunu kontu, ja jums tāda nav.

5

Ierīcē iespējojiet atrašanās vietas pakalpojumus, ja šī funkcija vēl nav iespējota.

Lai pārbaudītu, vai pakalpojums my Xperia var atrast jūsu ierīci, atveriet vietni

myxperia.sonymobile.com

un pierakstieties, izmantojot Google™ vai Sony Entertainment

Network kontu, kāds ir iestatīts ierīcē.