Sony Xperia E4g - Atrašanās vietu pakalpojumu lietošana

background image

Atrašanās vietu pakalpojumu lietošana

Atrašanās vietu pakalpojumi ļauj tādās lietotnēs kā Kartes un kamerā izmantot no Wi-Fi®

tīkliem saņemto informāciju un globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) informāciju, lai

noteiktu jūsu aptuveno atrašanās vietu. Ja atrodaties vietā, kur ir traucēta GPS satelītu

signāla uztveršana, atrašanās vietas noteikšanai ierīcē var tikt izmantota Wi-Fi® funkcija.
Lai noteiktu savu atrašanās vietu, izmantojot ierīci, ir jāiespējo atrašanās vietu

pakalpojumi.

Atrašanās vietas pakalpojumu iespējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Atrašanās vieta.

3

Velciet slīdni blakus

Atrašanās vieta pa labi.

4

Piesitiet pie

Piekrītu, lai apstiprinātu.

Atļaušana Google lietotnēm piekļūt informācijai par jūsu atrašanās vietu

1

Pārliecinieties, ka savā ierīcē esat pierakstījies Google™ kontā.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Google > Atrašanās vieta.

4

Velciet slīdni blakus

Atrašanās vieta pa labi.

5

Piesitiet pie

Piekrītu, lai apstiprinātu.

GPS precizitātes uzlabošana

Pirmoreiz ierīcē lietojot GPS, jūsu atrašanās vietas noteikšana var ilgt no 5

līdz 10 minūtēm. Lai atvieglotu meklēšanu, pārliecinieties, vai ir skaidri saskatāmas

debesis. Stāviet uz vietas un nepārklājiet GPS antenu (izceltais apgabals attēlā). GPS

signāli spēj izkļūt cauri mākoņiem un plastmasai, bet nespēj izkļūt cauri lielākajai daļai

masīvu priekšmetu, piemēram, ēkām un kalniem. Ja atrašanās vieta netiek noteikta dažu

minūšu laikā, pārvietojieties citur.