Sony Xperia E4g - Lidmašīnas režīms

background image

Lidmašīnas režīms

Lidmašīnas režīmā ierīces tīkla un radio raiduztvērēji ir izslēgti, lai neizraisītu jutīgu iekārtu

traucējumus. Tomēr joprojām varat spēlēt spēles, klausīties mūziku, skatīties video un

citu saturu, ja vien šis saturs ir saglabāts atmiņas kartē vai iekšējā atmiņā. Varat izmantot

arī modinātājus, ja tie ir aktivizēti.

Ieslēdzot lidmašīnas režīmu, tiek samazināts akumulatora patēriņš.

Lidmašīnas režīma ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl....

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Lidmašīnas režīms.

Varat arī nospiest un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pēc tam atvērtajā izvēlnē

atlasīt

Lidmašīnas režīms.

106

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.