Sony Xperia E4g - Ierīces lādēšana

background image

Ierīces lādēšana

Ierīcē ir iebūvēts lādējamais akumulators, kuru drīkst aizstāt tikai Sony vai pilnvarots Sony

remonta centrs. Nekad nevajadzētu pašam mēģināt atvērt vai izjaukt šo ierīci. Atverot

ierīci, var bojāt ierīci, bet garantija zaudē spēku.
Ierīci piegādājot no rūpnīcas, akumulators ir daļēji uzlādēts. Atkarībā no tā, cik ilgi tas ir

glabāts līdz nopirkšanas brīdim, akumulatora uzlādes līmenis var būt samērā zems.

Tāpēc pirms ierīces ieslēgšanas pirmo reizi ir ieteicams akumulatoru lādēt vismaz

30 minūtes. Ierīci uzlādes laikā var izmantot. Plašāku informāciju par akumulatoru un to,

kā uzlabot tā veiktspēju, skatiet sadaļu

Akumulatora un strāvas pārvaldība

lapā 114 .

10

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ierīces lādēšana

1

Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai.

2

Vienu USB kabeļa galu pievienojiet lādētājam (vai datora USB portam).

3

Otru kabeļa galu pievienojiet ierīces mikro USB portam (USB simbolam jābūt

pavērstam uz augšu). Kad sākas lādēšana, iedegas paziņojuma gaismas signāls.

4

Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, pavelciet kabeli taisni uz āru, lai atvienotu no ierīces.

Uzmanieties, lai nesalocītu savienotāju.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet dažas minūtes, pirms iedegas paziņojuma

gaismas signāls un tiek parādīta lādēšanas ikona .

Akumulatora paziņojumu gaismas statuss

Zaļa

Akumulatora uzlādes līmenis ir vairāk nekā 90%

Mirgojoša sarkana

Notiek akumulatora uzlāde, un akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks nekā 15%

Oranža

Notiek akumulatora uzlāde, un akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks nekā 90%

11

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.