Sony Xperia E4g - Ierīces pirmā startēšanas reize

background image

Ierīces pirmā startēšanas reize

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tiek atvērts iestatīšanas ceļvedis, kas palīdz konfigurēt

pamatiestatījumus, pierakstīties tiešsaistes kontos un personalizēt ierīci. Piemēram, ja

jums ir Sony Entertainment Network konts, varat pierakstīties tajā un uzreiz saņemt visus

iestatījumus.

Iestatīšanas ceļvedim var piekļūt arī vēlāk izvēlnē Iestatījumi.

Ierīces ieslēgšana

Nodrošiniet, lai akumulators tiktu uzlādēts vismaz 30 minūtes, pirms ieslēdzat ierīci pirmo reizi.

9

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz ierīce novibrē.

2

Kad tiek parādīta uzvedne, ievadiet SIM kartes PIN un piesitiet pie

.

3

Uzgaidiet, līdz ierīce tiek startēta.

Jūsu SIM kartes sākotnējo PIN izsniedz tīkla operators, bet jūs to varat nomainīt izvēlnē

Iestatījumi. Lai labotu kļūdu SIM kartes PIN ievadīšanas laikā, piesitiet pie

.

Ierīces izslēgšana

1

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz tiek parādīta iespēju

izvēlne.

2

Iespēju izvēlnē piesitiet

Izslēgt.

3

Piesitiet

Labi.

Ierīces izslēgšana var aizņemt kādu laiku.