Sony Xperia E4g - Salikšana

background image

Salikšana

Uz ekrāna ir uzlīmēta aizsargājoša plastmasas plēvīte. Pirms skārienekrāna lietošanas šī

plēvīte ir jānoņem. Pretējā gadījumā skārienekrāns, iespējams, darbosies nepareizi.

Aizmugurējā vāciņa noņemšana

Ievietojiet nagu spraugā (kā redzams attēlā) un paceliet vāciņu.

Aizmugurējā vāciņa pievienošana

1

Novietojiet aizmugurējo vāciņu uz ierīces aizmugurējās daļas un pēc tam

piespiediet apakšējos stūrus, lai tos fiksētu vietā.

2

Virzienā no apakšas uz augšu piespiediet vāciņa malas, līdz vāciņš ar klikšķi

fiksējas vietā.

Mikro SIM kartes ievietošana

Ja mikro SIM karti ievietojat, kad ierīce ir ieslēgta, ierīce tiek automātiski restartēta.

Noņemiet aizmugurējo vāciņu un pēc tam ievietojiet mikro SIM karti tai paredzētajā

slotā tā, lai zelta krāsas kontakti būtu vērsti uz leju.

Lai ierīce darbotos pareizi, jāizmanto mikro SIM karte. Daļai standarta izmēra SIM karšu var

atdalīt integrēto mikro SIM karti. Atdalot mikro SIM karti no standarta izmēra SIM kartes, to

7

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

vairs nevar pievienot atpakaļ un izmantot kā standarta izmēra SIM karti. Ja jums nav mikro

SIM kartes vai pašreiz izmantotajai SIM kartei nav atdalāmas mikro SIM kartes, sazinieties ar

savu tīkla operatoru, lai saņemtu informāciju par to, kā iegūt mikro SIM karti vai samainīt

pašreiz izmantoto SIM karti.

Atmiņas kartes ievietošana

1

Noņemiet akumulatora vāciņu.

2

Ievietojiet atmiņas karti slotā tā, lai zelta krāsas kontakti būtu vērsti uz leju.

MikroSIM kartes noņemšana

1

Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

2

Izvelciet mikro SIM karti no slota un izņemiet pilnībā.

8

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Atmiņas kartes izņemšana

1

Izslēdziet tālruni vai atvienojiet atmiņas karti no

Iestatījumi > Atmiņa > SD kartes

neiekļaušana .

2

Noņemiet aizmugurējo vāciņu un pēc tam, velkot uz āru, izņemiet atmiņas karti.