Sony Xperia E4g - E-pasta ziņu kārtošana

background image

E-pasta ziņu kārtošana

E-pasta ziņu kārtošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

E-pasts.

3

Ja lietojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet

, atlasiet kontu, kuru vēlaties kārtot,

un pēc tam nolaižamajā izvēlnē piesitiet

Iesūtne. Ja vēlaties vienlaikus kārtot visus

e-pasta kontus, piesitiet

un pēc tam piesitiet

Apvienotā iesūtne.

4

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Kārtot.

5

Izvēlieties kārtošanas iespēju.

E-pasta ziņu meklēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet elementu

E-pasts un piesitiet

tam.

2

Ja lietojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet

un atlasiet tā konta nosaukumu,

kuru vēlaties pārbaudīt, un pēc tam nolaižamajā izvēlnē piesitiet

Iesūtne. Ja

vēlaties vienlaikus meklēt visos e-pasta kontos, piesitiet

un pēc tam piesitiet

Apvienotais skats.

3

Piesitiet .

4

Ievadiet meklējamo tekstu, pēc tam pilnajā tastatūrā piesitiet .

5

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti sarakstā, kas sakārtots pēc datumiem. Piesitiet

e-pasta ziņai, kuru vēlaties atvērt.

Visu viena e-pasta konta mapju skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet elementu

E-pasts un piesitiet

tam.

2

Ja lietojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet

un atlasiet kontu, kuru vēlaties

pārbaudīt.

3

Pārbaudāmā konta sadaļā atlasiet iespēju

Rādīt visas mapes.

E-pasta ziņas dzēšana

E-pasta iesūtnē velciet švīku uz labo pusi uz ziņas, kuru vēlaties izdzēst.

E-pasta ziņas pārvietošana uz citu mapi

1

E-pasta iesūtnē velciet švīku uz kreiso pusi uz ziņas, kuru vēlaties pārvietot.

2

Piesitiet

Pārvietot un izvēlieties mapi.

64

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.