Sony Xperia E4g - Radio klausīšanās

background image

Radio klausīšanās

Ierīcē FM radio darbojas kā jebkurš FM radio. Piemēram, varat pārlūkot un klausīties FM

radiostacijas, kā arī tās saglabāt izlasē. Lai varētu izmantot radio, ierīcei ir jāpievieno

austiņa ar vadu vai austiņas. Tas ir nepieciešams, jo austiņa vai austiņas darbojas kā

antena. Kad kāda no šīm ierīcēm ir pievienota, varat pārslēgt audio uz skaļruni, ja

vēlaties.

1

Izlases saraksts

2

Radio ieslēgšanas/izslēgšanas poga

3

Skatīt izvēlnes iespējas

4

Iestatītā frekvence

5

Saglabāt staciju kā izlases elementu vai izņemt no izlases

6

Regulēšana

7

Frekvenču josla — velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos pa kanāliem

8

Pāriet uz augšu frekvenču joslā, lai meklētu staciju

9

Izlasē saglabāta stacija

10 Pāriet uz leju frekvenču joslā, lai meklētu staciju

FM radio klausīšanās

1

Pievienojiet tālrunim austiņu vai austiņas.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

FM radio . Pieejamās stacijas tiek parādītas, ritinot

frekvenču diapazonu.

Startējot FM radio, automātiski tiek parādītas pieejamās stacijas. Ja kādā stacijā ir pieejama

RDS informācija, tā tiek parādīta dažu sekunžu laikā, tiklīdz sākat klausīties šo staciju.

Radiostaciju pārslēgšana

Velciet frekvenču joslu pa kreisi vai pa labi.

Jaunas radiostaciju meklēšanas startēšana

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet

Meklēt kanālus. Radio pārmeklē visu frekvenču diapazonu, un tiek

parādītas visas pieejamās stacijas.

73

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Radio skaņas pārslēgšana uz skaļruni

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet

Atskaņot skaļrunī.

Lai skaņu pārslēgtu atpakaļ austiņai vai austiņām ar vadu, nospiediet un piesitiet

Atskaņot

austiņās.

Dziesmas identificēšana FM radio, izmantojot TrackID™

1

Kamēr dziesma tiek atskaņota ierīces FM radio, piesitiet pie , pēc tam atlasiet

TrackID™.

2

Kamēr lietotne TrackID™ izveido dziesmas paraugu, tiek rādīts norises indikators.

Ja identifikācija ir sekmīga, tiek parādīts dziesmas rezultāts vai iespējamo dziesmu

saraksts.

3

Lai atgrieztos lietotnē FM Radio, piesitiet pie .

Lietotne TrackID™ un pakalpojums TrackID™ tiek atbalstīts ne visās valstīs/reģionos vai ne

visos tīklos, un/vai tos atbalsta ne visi pakalpojumu sniedzēji visos reģionos.