Sony Xperia E4g - Skaņas iestatījumi

background image

Skaņas iestatījumi

Mono un stereo skaņas režīma pārslēgšana

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet

Iespējot stereoskaņu.

3

Lai pārslēgtu radio atpakaļ mono skaņas režīmā, nospiediet un piesitiet

Izmantot

monoskaņu.

Radio reģiona atlasīšana

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet

Radio reģiona iestatīš..

3

Izvēlieties iespēju.

Vizualizētāja pielāgošana

1

Kad ir atvērts radio, piesitiet .

2

Piesitiet

Vizualizētājs.

3

Atlasiet iespēju.

74

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.