Sony Xperia E4g - Fotoattēlu un video skatīšana

background image

Fotoattēlu un video skatīšana

Izmantojiet lietotni Albums, lai skatītu fotoattēlus un atskaņotu videoklipus, kas uzņemti ar

kameru, vai skatītu līdzīgu saturu, kas saglabāts ierīcē. Visi fotoattēli un videoklipi tiek

parādīti hronoloģiski kārtotā režģī.

1

Pieskarieties ikonai, lai atvērtu albuma sākuma ekrāna izvēlni.

2

Skatīt izvēlnes iespējas.

3

Visu jūsu fotoattēlu vai izlasei pievienoto fotoattēlu slaidrāde

4

Pavilkt ekrāna kreiso malu uz labo pusi, lai atvērtu Albuma sākuma ekrāna izvēlni

5

Grupā esošo objektu datums

6

Piesist fotoattēlam vai videoklipam, lai to skatītu

7

Ritināt uz augšu vai uz leju, lai skatītu saturu

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Albums.

3

Piesitiet fotoattēlam vai videoklipam, ko vēlaties skatīt, pēc tam piesitiet pie

Albums > Tikai vienreiz.

4

Švīkājiet pa kreisi, lai skatītu nākamo fotoattēlu vai videoklipu. Lai skatītu

iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, švīkājiet pa labi.

Ja vēlaties mainīt lietotni, ko esat izvēlējies kā noklusējuma, lai tajā vienmēr tiktu atvērti

fotoattēli vai videoklipi, piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotnes un švīkājiet uz cilni Visas, pēc tam

atlasiet lietotni un piesitiet pie

Dzēst noklusējuma vērtības sadaļā Palaist pēc noklusējuma.

Ja, pagriežot ierīci uz sāniem, ekrāna orientācija netiek mainīta automātiski, atzīmējiet izvēles

rūtiņu

Autom. pagriezt ekrānu sadaļā Iestatījumi > Displejs > Ekrāna pagriešana.

Sīktēlu lieluma mainīšana

Kad albumā skatāt fotoattēlu un video sīktēlus, izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu

sīktēlus, vai virziet tuvāk divus pirkstus, lai tālinātu sīktēlus.

Fotoattēla tuvināšana

Kad skatāt fotoattēlu, izpletiet divus pirkstus, lai to tuvinātu, vai savelciet divus pirkstu, lai

to tālinātu.

87

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Fotoattēlu slaidrādes skatīšana

1

Lai sāktu atskaņot visus fotoattēlus albumā, fotoattēla skatīšanas laikā piesitiet >

Slaidrāde.

2

Lai pārtrauktu slaidrādi, piesitiet fotoattēlam.

Video atskaņošana

1

Lietotnē Albums atrodiet un piesitiet video, ko vēlaties atskaņot.

2

Piesitiet un pēc tam

Filmas > Tikai vienreiz.

3

Ja nav redzamas atskaņošanas vadīklas, piesitiet ekrānam, lai tās tiktu parādītas.

Lai slēptu vadīklas, vēlreiz piesitiet ekrānam.

Videoklipa apturēšana

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.

2

Piesitiet .

Videoklipa pārtīšana uz priekšu vai attīšana

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.

2

Velciet norises joslas marķieri pa kreisi, lai attītu, vai pa labi, lai pārtītu uz priekšu.

Videoklipa skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu.