Sony Xperia E4g - Videoklipu rediģēšana, izmantojot lietotni Movie Creator

background image

Videoklipu rediģēšana, izmantojot lietotni Movie Creator

Varat rediģēt ar kameru uzņemtos videoklipus. Piemēram, varat izgriezt videoklipu līdz

vēlamajam garumam vai regulēt tā ātrumu. Pēc rediģētā videoklipa saglabāšanas arī tā

oriģinālā, nemainītā versija paliek ierīcē.

Videoklipa izgriešana

1

Videoklipu skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīta rīkjosla, pēc tam

piesitiet >

Izgriezt.

2

Lai pārvietotu izgriešanas rāmi uz citu laika attēlojuma daļu, pieskarieties

izgriešanas rāmja malai, turiet to un velciet to uz vēlamo pozīciju, pēc tam piesitiet

pie

Lietot.

3

Lai saglabātu izgrieztā videoklipa kopiju, piesitiet pie

Saglabāt.

Videoklipa ātruma pielāgošana

1

Videoklipu skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīta rīkjosla, pēc tam

piesitiet >

Ātrums.

2

Atlasiet iespēju, pēc tam pieskarieties laika attēlojuma malai, turiet to, velciet to uz

vēlamo pozīciju un piesitiet pie

Lietot

3

Lai saglabātu rediģētā videoklipa kopiju, piesitiet pie

Saglabāt.