Sony Xperia E4g - Datu lietošanas uzraudzība

background image

Datu lietošanas uzraudzība

Sekojiet datu apjomam, ko noteiktā laika posmā jūsu ierīce saņem un izsūta, izmantojot

mobilo datu vai Wi-Fi® savienojumu. Piemēram, varat skatīt datu apjomu, ko izmanto

30

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

atsevišķas lietotnes. Datiem, kuri tiek pārsūtīti, izmantojot mobilo datu savienojumu, varat

iestatīt datu lietošanas brīdinājumus un ierobežojumus, lai izvairītos no papildu maksas.

Datu lietošanas iestatījumu pielāgošana ļaus labāk pārraudzīt datu lietošanu, taču negarantēs

izvairīšanos no papildu maksas.

Datplūsmas ieslēgšana un izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

3

Velciet slīdni, kas atrodas blakus

Mobilā datplūsma, lai ieslēgtu vai izslēgtu

datplūsmu.

Kad datplūsma ir izslēgta, ierīcē joprojām var izveidot Wi-Fi® un Bluetooth® savienojumus.

Datu lietošanas brīdinājuma iestatīšana

1

Pārliecinieties, vai mobilā datplūsma ir ieslēgta.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

4

Lai iestatītu brīdinājuma līmeni, velciet brīdinājuma līniju uz vēlamo vērtību. Jūs

saņemsiet brīdinājuma paziņojumu, kad datplūsmas daudzums pietuvojas

iestatītajam līmenim.

Mobilo datu lietošanas ierobežojuma iestatīšana

1

Pārliecinieties, vai mobilā datplūsma ir ieslēgta.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

4

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Ierobežot mob. datu izm., ja tā jau nav atzīmēta, pēc tam

piesitiet pie

Labi.

5

Lai iestatītu mobilo datu lietošanas ierobežojumu, velciet atbilstošo līniju uz vēlamo

vērtību.

Kad mobilo datu lietošana sasniedz iestatīto ierobežojumu, mobilā datplūsma jūsu ierīcē tiek

izslēgta automātiski.

Atsevišķu lietotņu mobilo datu izmantošanas vadība

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

3

Atrodiet nepieciešamo lietotni un piesitiet tai.

4

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Ierobežot fona datus.

5

Lai piekļūtu specifiskākiem lietotnes iestatījumiem (ja tie ir pieejami), piesitiet

Skatīt

lietotnes iestatījumus un veiciet nepieciešamās izmaiņas.

Atsevišķu lietotņu veiktspēja var tikt ietekmēta, ja jūs maināt ar to saistītos datu lietošanas

iestatījumus.

Caur Wi-Fi® pārsūtītu datu skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

3

Piesitiet un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu

Rādīt Wi-Fi lietojumu, ja tā nav

atzīmēta.

4

Piesitiet cilnei

Wi-Fi.