Sony Xperia E4g - Interneta un MMS iestatījumi

background image

Interneta un MMS iestatījumi

Lai nosūtītu multiziņas vai piekļūtu internetam, kad nav pieejams Wi-Fi® tīkls, ir

nepieciešams strādājošs mobilo datu savienojums ar atbilstošajiem interneta un MMS

(multivides ziņapmaiņas pakalpojuma) iestatījumiem. Tālāk ir sniegti daži padomi.

Lielākajai daļai mobilo tālruņu tīklu un operatoru interneta un MMS iestatījumi ierīcē ir

instalēti jau iepriekš. Tādēļ varat uzreiz sākt lietot internetu un sūtīt multiziņas.

Dažos gadījumos jums ir iespēja lejupielādēt interneta un MMS iestatījumus, kad

pirmoreiz ieslēdzat ierīci pēc SIM kartes ievietošanas. Šos iestatījumus varat lejupielādēt

arī vēlāk no iestatījumu izvēlnes.

Ierīces interneta un MMS iestatījumus varat manuāli pievienot, mainīt un dzēst jebkurā

laikā. Ja nejauši maināt vai dzēšat interneta vai MMS iestatījumus, lejupielādējiet tos

vēlreiz.

Ja pat pēc veiksmīgas interneta un MMS iestatījumu lejupielādēšanas ierīcē jūs nevarat

piekļūt internetam, izmantojot mobilo tīklu, vai nedarbojas multivides ziņapmaiņa, vietnē

www.sonymobile.com/support/

skatiet padomus par problēmu novēršanu savai ierīcei

saistībā ar tīkla pārklājumu, mobilajiem datiem un MMS.

Ja ir aktivizēts STAMINA režīms enerģijas taupīšanai, tad, izslēdzot ekrānu, tiek apturēta visa

mobilo datu plūsma. Ja tas rada problēmas ar savienojumu, izmēģiniet norādīt dažas lietotnes

un pakalpojumus, kuru darbība nav jāaptur, vai uz laiku deaktivizēt STAMINA režīmu. Lai

saņemtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu

STAMINA režīma pārskats

115. lpp..

Interneta un MMS iestatījumu lejupielāde

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Interneta iestatījumi.

3

Piesitiet

Akceptēt. Līdzko iestatījumi ir veiksmīgi lejupielādēti, statusa joslā kļūst

redzama ikona un mobilie dati tiek automātiski ieslēgti.

Ja ierīcē nevar lejupielādēt iestatījumus, pārbaudiet mobilā tīkla signāla stiprumu.

Pārvietojieties uz atklātu vietu, kur nav šķēršļu, vai pieejiet pie loga un tad mēģiniet vēlreiz.

Pārbaude, vai mobilie dati ir ieslēgti vai izslēgti

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa

Mobilā datplūsma.

27

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Interneta un MMS iestatījumu manuāla pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet pie

Piekļuves punkta nosaukumi > .

4

Piesitiet pie

Nosaukums un ievadiet vēlamo nosaukumu.

5

Piesitiet

APN un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.

6

Ievadiet pārējo nepieciešamo informāciju. Ja nezināt, kāda informācija ir

nepieciešama, sazinieties ar savu tīkla operatoru, lai saņemtu papildinformāciju.

7

Kad tas ir izdarīts, piesitiet , pēc tam piesitiet

SAGLABĀT.

8

Lai atlasītu tikko pievienoto APN, piesitiet radiopogai blakus APN nosaukumam.

Kad tas ir atlasīts, šis APN kļūst par noklusējuma APN internetam un MMS

pakalpojumiem.

Lai apskatītu lejupielādētos interneta un MMS iestatījumus

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet

Piekļuves punkta nosaukumi.

4

Lai redzētu papildinformāciju, piesitiet jebkuram no pieejamajiem objektiem.

Ja ir pieejami vairāki savienojumi, aktīvais savienojums ar tīklu tiek norādīts ar atzīmētu pogu

.