Sony Xperia E4g - Mobilo tīklu atlase

background image

Mobilo tīklu atlase

Jūsu ierīce automātiski pārslēdz mobilos tīklus atkarībā no tā, kurš tīkls ir pieejams

konkrētajā reģionā. Varat arī iestatīt savu ierīci manuāli, lai izmantotu noteiktu mobilā tīkla

režīmu, piemēram, LTE, WCDMA vai GSM.

31

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tīkla režīma atlase

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet

Tīkla režīms un izvēlieties tīkla režīmu.

Cita tīkla manuāla atlase

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli > Tīkla operatori.

3

Piesitiet pie

Meklēšanas režīms un pēc tam atlasiet Manuāli.

4

Atlasiet tīklu.

Ja tīklu atlasāt manuāli, ierīce nemeklēs citus tīklus pat tad, ja vairs neatradīsities manuāli

izvēlētā tīkla uztveršanas zonā.

Automātiskās tīkla atlases aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli > Tīkla operatori.

3

Piesitiet pie

Meklēšanas režīms > Atlasīt automātiski.