Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Izmantojiet Wi-Fi® savienojumus, lai pārlūkotu internetu, lejupielādētu lietotnes vai sūtītu

un saņemtu e-pasta ziņas. Kad esat izveidojis savienojumu ar Wi-Fi® tīklu, jūsu ierīce

atceras šo tīklu un automātiski izveido savienojumu ar to, kad nākamreiz nonākat tā

darbības rādiusā.
Dažos Wi-Fi® tīklos tiek prasīts, lai jūs pieteiktos Web lapā, un tikai tad jums tiek dota

piekļuve tīklam. Sazinieties ar attiecīgā Wi-Fi® tīkla administratoru, lai saņemtu plašāku

informāciju.
Pieejamie Wi-Fi® tīkli var būt publiski pieejami vai aizsargāti.

Publiski pieejamajiem tīkliem blakus Wi-Fi® tīkla nosaukumam ir apzīmējums .

Aizsargātajiem tīkliem blakus Wi-Fi® tīkla nosaukumam ir apzīmējums .

Daži Wi-Fi® tīkli pieejamo tīku sarakstā netiek uzrādīti, jo netiek raidīts tā tīkla nosaukums

(SSID). Ja zināt tīkla nosaukumu, varat to pieejamo Wi-Fi® tīklu sarakstam pievienot manuāli.

Wi-Fi® ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi.

3

Lai ieslēgtu funkciju

Wi-Fi, velciet blakus ikonai Wi-Fi® redzamo slīdni pa labi.

Iespējams, paies dažas sekundes, līdz tiks ieslēgts Wi-Fi® savienojums.

Automātiska savienojuma izveide ar Wi-Fi® tīklu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi.

3

Piesitiet

Wi-Fi. Tiek parādīti visi pieejamie Wi-Fi® tīkli.

4

Lai izveidotu savienojumu, piesitiet Wi-Fi® tīkla nosaukumam. Ja tīkls ir aizsargāts,

ievadiet atbilstošo paroli. Pēc savienojuma izveides statusa joslā tiek parādīts .

Lai meklētu jaunus pieejamos tīklus, piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Meklēt. Ja nevarat

izveidot savienojumu ar

Wi-Fi tīklu, skatiet jūsu ierīcei atbilstošos problēmu novēršanas

padomus vietnē

www.sonymobile.com/support/

.

28

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Wi-Fi® tīkla pievienošana manuāli

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi.

3

Piesitiet pie .

4

Ievadiet informāciju par

Tīkla nosaukums (SSID).

5

Lai atlasītu drošības veidu, piesitiet laukam

Drošība.

6

Ja nepieciešams, ievadiet paroli.

7

Lai rediģētu papildiespējas, piemēram, starpniekservera un IP iestatījumus,

atzīmējiet izvēles rūtiņu

Rādīt papildiespējas un pēc tam rediģējiet nepieciešamo

informāciju.

8

Piesitiet pie

Saglabāt.

Lai iegūtu tīkla SSID un paroli, sazinieties ar Wi-Fi® tīkla administratoru.

Wi-Fi® signāla stipruma palielināšana

Lai palielinātu Wi-Fi® signāla stiprumu, varat veikt vairākas darbības.

Pārvietojiet ierīci tuvāk Wi-Fi® piekļuves punktam.

Pārvietojiet Wi-Fi® piekļuves punktu tālāk no iespējamajiem šķēršļiem vai traucējumiem.

Neaizsedziet ierīces Wi-Fi® antenas apgabalu (ilustrācijā iezīmēto apgabalu).

Wi-Fi® iestatījumi

Kad ir izveidots savienojums ar Wi-Fi® tīklu vai tuvumā ir pieejami Wi-Fi® tīkli, varat skatīt

šo tīklu statusu. Varat arī iestatīt, lai ikreiz, kad tiek noteikts publiski pieejams Wi-Fi® tīkls,

ierīcē tiktu parādīts attiecīgs paziņojums.
Ja nav izveidots savienojums ar Wi-Fi® tīklu, lai piekļūtu internetam, ierīcē tiek izmantots

mobilo datu savienojums (ja ierīcē ir iestatīts un aktivizēts mobilo datu savienojums).

Pievienojot Wi-Fi® miega režīma politiku, varat norādīt, kad ir jāpārslēdzas no Wi-Fi® uz

mobilo datu tīklu.

Wi-Fi® tīklu paziņojumu iespējošana

1

Ieslēdziet Wi-Fi®, ja tas jau nav ieslēgts.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi.

4

Nospiediet .

5

Piesitiet

Papildu.

6

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Tīkla paziņojums.

Detalizētas informācijas skatīšana par savienoto Wi-Fi® tīklu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi.

3

Piesitiet tam Wi-Fi® tīklam, ar kuru pašlaik ir izveidots savienojums. Tiek parādīta

detalizēta informācija par tīklu.

29

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Wi-Fi® miega politikas pievienošana

1

ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Wi-Fi.

3

Piesitiet un pēc tam

Papildu > Neizslēgt Wi-Fi miega režīmā.

4

Atlasiet iespēju.