Sony Xperia E4g - Modinātājs un pulkstenis

background image

Modinātājs un pulkstenis

Varat iestatīt vienu vai vairākus modinātājus un kā modinātāja signālu izvēlēties jebkuru

ierīcē saglabāto skaņu. Ja ierīce ir izslēgta, modinātājs nedarbojas. Taču tas darbojas, ja

ierīcē ir iestatīts klusais režīms.
Parādītais modinātāja laika formāts ir tāds pats, kādu izvēlējāties vispārīgajiem laika

iestatījumiem, piemēram, 12 vai 24 stundu.

1

Piekļūt modinātāja sākuma ekrānam

2

Skatīt pasaules pulksteni un pielāgot iestatījumus

3

Piekļūt hronometra funkcijai

4

Piekļūt taimera funkcijai

108

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

5

Atvērt pulksteņa datuma un laika iestatījumus

6

Ieslēgt vai izslēgt modinātāju

7

Skatīt iespējas

8

Pievienot jaunu modinātāju

Jauna modinātāja iestatīšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Piesitiet .

4

Piesitiet

Laiks un pielāgojiet laiku, ritinot uz augšu vai uz leju.

5

Piesitiet

Iestatīt.

6

Ja nepieciešams, rediģējiet citus modinātāja iestatījumus.

7

Piesitiet

Gatavs.

Modinātāja atlikšana tā zvanīšanas laikā

Piesitiet

Atlikt.

Modinātāja izslēgšana tā zvanīšanas laikā

Velciet pa labi.

Lai izslēgtu modinātāju snaudas režīmā, varat vilkt uz leju statusa joslu un pēc tam atvērtajā

paziņojumu panelī piesist pie .

Iestatīta modinātāja rediģēšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie modinātāja, kuru

vēlaties rediģēt.

2

Veiciet vajadzīgās izmaiņas.

3

Piesitiet pie

Gatavs.

Modinātāja ieslēgšana vai izslēgšana

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam bīdiet slīdni, kas atrodas blakus

modinātājam, ieslēgšanas vai izslēgšanas pozīcijā.

Modinātāja dzēšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam pieskarieties un turiet

modinātāju, kuru vēlaties dzēst.

2

Piesitiet pie

Dzēst modinātāju un pēc tam Jā.

Modinātāja signāla iestatīšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie modinātāja, kuru

vēlaties rediģēt.

2

Piesitiet pie

Modinātāja skaņa un atlasiet opciju vai piesitiet pie un atlasiet no

mūzikas failiem.

3

Divreiz piesitiet pie

Gatavs.

Atkārtota modinātāja iestatīšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie modinātāja, kuru

vēlaties rediģēt.

2

Piesitiet pie

Atkārtot.

3

Atzīmējiet vajadzīgo dienu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet pie

Labi.

4

Piesitiet pie

Gatavs.

Vibrozvana funkcijas aktivizēšana modinātājam

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie modinātāja, kuru

vēlaties rediģēt.

2

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Vibrēšana.

3

Piesitiet pie

Gatavs.

109

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Modinātāju iestatīšana, lai tie zvanītu, kad ierīce ir klusajā režīmā

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie modinātāja, kuru

vēlaties rediģēt.

2

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Modinātājs klusajā rež. un pēc tam piesitiet pie Gatavs.

110

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.