Sony Xperia E4g - Fotoattēlu uzņemšana un videoklipu ierakstīšana

background image

Fotoattēlu uzņemšana un videoklipu ierakstīšana

1

Tuvināt vai tālināt

2

Galvenās kameras ekrāns

3

Skatīt fotoattēlus un videoklipus

4

Uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus

5

Atgriezties iepriekšējā darbībā vai iziet no kameras režīma

6

Mainīt uzņemšanas režīma iestatījumus

7

Piekļūt kameras iestatījumiem un īsceļiem

8

Priekšējā kamera

Fotografēšana bloķētā ekrānā

1

Lai ekrānu aktivizētu, īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

2

Lai aktivizētu kameru, piesitiet un turiet , un tad velciet uz augšu.

3

Kad kamera ir atvērta, piesitiet pie .

Fotografēšana, pieskaroties ekrānam

1

Aktivizējiet kameru.

2

Piesitiet pie un pēc tam pie .

3

Velciet slīdni blakus

Uzņemšana ar pieskārienu pa labi.

4

Pavērsiet kameru pret objektu.

5

Lai aktivizētu automātisko fokusu, pieskarieties kādai vietai ekrānā un turiet to. Kad

fokusēšanas rāmis tiek parādīts zilā krāsā, noņemiet pirkstu, lai fotografētu.

Fotografēšana, piesitot ekrānā redzamajai kameras pogai

1

Aktivizējiet kameru.

2

Pavērsiet kameru pret priekšmetu.

3

Piesitiet ekrānā redzamajai kameras pogai . Fotoattēls tiek uzņemts, līdzko

atlaižat pirkstu.

Pašportreta uzņemšana, izmantojot priekšējo kameru

1

Aktivizējiet kameru.

2

Piesitiet

.

3

Lai fotografētu, piesitiet ekrāna kameras pogai . Tiklīdz atlaidīsit pirkstu, tiks

uzņemts fotoattēls.

Fotokameras zibspuldzes izmantošana

1

Kad kamera ir atvērta, piesitiet .

2

Izvēlieties vajadzīgo zibspuldzes iestatījumu.

3

Uzņemiet fotoattēlu.

75

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tālummaiņas funkcijas izmantošana

Ja kamera ir ieslēgta, nospiediet skaļuma taustiņu virzienā uz augšu vai leju.

Ja kamera ir ieslēgta, novietojiet pirkstus uz kameras ekrāna un savelciet pirkstus kopā

vai izpletiet tos.

Videoklipa ierakstīšana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Pavērsiet kameru pret objektu.

3

Lai sāktu ierakstīšanu, piesitiet pie .

4

Lai pauzētu video ierakstīšanu, piesitiet pie . Lai atsāktu ierakstīšanu, piesitiet pie

.

5

Lai apturētu ierakstīšanu, piesitiet pie .

Fotografēšana video ierakstīšanas laikā

Lai fotografētu video ierakstīšanas laikā, piesitiet pie . Tiklīdz atlaidīsit pirkstu, tiks

uzņemts fotoattēls.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana

1

Aktivizējiet kameru un pēc tam piesitiet sīktēlam, lai atvērtu fotoattēlu vai

videoklipu.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu fotoattēlus un videoklipus.

Fotoattēla vai ierakstīta video dzēšana

1

Atrodiet fotoattēlu vai video, ko vēlaties dzēst.

2

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīts objekts .

3

Piesitiet pie .

4

Piesitiet pie

Dzēst, lai apstiprinātu.