Sony Xperia E4g - Fotokameras iestatījumi

background image

Fotokameras iestatījumi

Fotokameras iestatījumu pielāgošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Lai parādītu visus iestatījumus, piesitiet .

3

Atlasiet iestatījumu, kuru vēlaties pielāgot, pēc tam rediģējiet to, kā vēlaties.

Pārskats par fotokameras iestatījumiem

Izšķirtspēja

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties kādu no pieejamām izšķirtspējām un

proporcijām. Fotoattēlam ar augstāku izšķirtspēju ir nepieciešams vairāk vietas atmiņā.

5MP

2560×1920(4:3)

5 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 4:3. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt displejos, kas nav

platekrāna, vai drukāt augstā izšķirtspējā.

3MP

2560×1440(16:9)

3 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 16:9. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt platekrāna

displejos.

2MP

1920×1088(16:9)

2 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 16:9. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt platekrāna

displejos.

2MP

1600×1200(4:3)

2 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 4:3. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt displejos, kas nav

platekrāna, vai drukāt augstā izšķirtspējā.

VGA

640×480(4:3)

VGA formāts ar proporciju 4:3.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat uzņemt fotoattēlu, neturot ierīci rokās. Izmantojiet šo funkciju, lai

uzņemtu pašportretus vai grupu fotoattēlus, kur visi var būt redzami fotoattēlā. Varat arī

izmantot taimeri, lai fotografēšanas laikā izvairītos no kameras drebēšanas.

Ieslēgts (10 sekundes)

Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotoattēla uzņemšanai.

Ieslēgts (2 sekundes)

Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotoattēla uzņemšanai.

Izslēgt

Fotoattēls tiek uzņemts, tiklīdz piesitat kameras ekrānam.

Smile Shutter™

Izmantojiet funkciju Smile Shutter™, lai pirms fotoattēla uzņemšanas noteiktu, uz kāda

veida smaidiem reaģē kamera.

Fokusa režīms

Izmantojot fokusa funkciju, tiek noteikts, kurā fotoattēla daļā ir jābūt asumam. Kad ir

ieslēgts nepārtrauktais automātiskais fokuss, kamera pastāvīgi pielāgo fokusu, lai asums

vienmēr būtu krāsainajā fokusēšanas rāmī iekļautajā apgabalā.

Viena punkta aut. fokuss

81

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kamera automātiski fokusējas uz objektu, ko esat atlasījis. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Pieskarieties kameras ekrānam un turiet, līdz dzeltenais fokusa rāmis kļūst zils, kas norāda, ka fokuss ir

iestatīts. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Seju atrašana

Kamera automātiski atpazīst ne vairāk kā piecas cilvēku sejas, kas ekrānā tiek iezīmētas ar rāmjiem. Kamera

automātiski iestata fokusu uz tuvāko seju. Varat arī atlasīt, uz kuru seju iestatīt fokusu, ekrānā piesitot tai. Kad

piesitat kameras ekrānam, zils rāmis norāda, kura seja ir atlasīta un fokusēta. Seju atpazīšanu nevar izmantot

visu veidu sižetos. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Pieskāriena fokuss

Lai iestatītu fokusa zonu, kameras ekrānā pieskarieties noteiktai vietai. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir

izslēgts. Pieskarieties kameras ekrānam un turiet, līdz dzeltenais fokusa rāmis kļūst zils, kas norāda, ka fokuss

ir iestatīts. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Objekta izsekošana

Kad skatu meklētājā pieskaraties kādam objektam un atlasāt to, kamera tam izseko.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

HDR

Izmantojiet iestatījumu HDR (High Dynamic Range — plašs dinamiskais diapazons), lai

uzņemtu fotoattēlus spilgtas pretgaismas vai lela kontrasta apstākļos. HDR režīmā tiek

kompensēta detalizācijas līmeņa pazemināšanās un tiek radīti attēli, kuros ir redzami gan

tumšie, gan spilgtie apgabali.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

ISO

Attēla izplūšanu, ko izraisa tumsa vai kustīgi objekti, var samazināt, palielinot ISO

jutīgumu.

Automātiski

Iestata ISO jutīgumu automātiski.

100

Iestata ISO jutīgumu uz 100.

200

Iestata ISO jutīgumu uz 200.

400

Iestata ISO jutīgumu uz 400.

800

Iestata ISO jutīgumu uz 800.

1600

Iestata ISO jutīgumu uz 1600.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Mērīšana

Šī funkcija automātiski noregulē pareizi sabalansētu ekspozīciju, nosakot gaismas

daudzumu uzņemamajā attēlā.

Centrā

Pielāgo ekspozīciju attēla centram.

Vidēji

Aprēķina ekspozīciju, ņemot vērā gaismas daudzumu, kas iespaido visu attēlu.

Punkts

Pielāgo ekspozīciju ļoti mazam uzņemamā attēla apgabalam.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

82

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Attēla stabilizators

Uzņemot fotoattēlu, var būt grūti noturēt ierīci nekustīgu. Šādā gadījumā var palīdzēt

stabilizators, kas kompensē nelielas rokas kustības.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Apskate

Varat izvēlēties apskatīt fotoattēlus vai video uzreiz pēc to uzņemšanas.

Neierobežots

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas tiek parādīts apskatei.

5 sekundes

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas uz 5 sekundēm tiek parādīts apskatei.

3 sekundes

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas uz 3 sekundēm tiek parādīts apskatei.

Rediģēt

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas tiek atvērts rediģēšanai.

Izslēgt

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas tiek saglabāts un apskatei netiek parādīts.

Seju reģistrēšana

Lietotnē Kamera varat reģistrēt sejas, lai tad, kad tās parādās skatu meklētājā, tas uz

tām automātiski fokusētos.

Zibspuldze

Izmantojiet zibspuldzi, lai fotografētu vājā apgaismojumā vai pretgaismā. Kameras ekrānā

piesitot zibspuldzes ikonai , kļūst pieejamas šādas iespējas:

Automātiski

Kamera automātiski nosaka, vai konkrētajā apgaismojumā ir jāizmanto zibspuldze.

Lietot zibspuldzi

Izmantojiet šo iestatījumu, ja fons ir spilgtāks par objektu. Tas novērš nevēlamu tumšu ēnu veidošanos.

Sarkano acu efekta mazin.

Nodrošina sarkano acu efekta samazināšanu fotoattēla uzņemšanas laikā.

Izslēgt

Tiek izslēgta zibspuldze. Dažreiz, neizmantojot zibspuldzi, pat vājā apgaismojumā var uzņemt augstākas

kvalitātes fotoattēlu. Lai uzņemtu labu fotoattēlu, neizmantojot zibspuldzi, nedrīkst izkustināt roku. Lai

attēli nebūtu izplūduši, izmantojiet taimeri.

Lukturītis

Kad uzņemtat fotoattēlus, tiek ieslēgta spuldze vai kameras apgaismojums.

Sižeta atlase

Izmantojiet funkciju Sižeta atlase, lai ātri iestatītu kameru uzņemšanai bieži sastopamās

situācijās, lietojot iepriekš ieprogrammētus sižetus. Kamera nosaka vairākus atlasītajam

sižetam piemērotus iestatījumus, nodrošinot labāko iespējamo fotoattēla kvalitāti.

Izslēgt

Funkcija Sižeta atlase ir izslēgta, un fotoattēlus varat uzņemt manuāli.

Maiga āda

Uzņemiet seju fotoattēlus, izmantojot uzlabota skaistuma efektu.

Attēli ar nefokusētu fonu

Izmantojiet, lai uzņemtu fotoattēlus ar maigu fona krāsu.

Kust. izpl. mazin.

Izmantojiet, lai mazinātu kameras kratīšanos, uzņemot nedaudz tumšu sižetu.

Ainava

83

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Izmantojiet ainavu fotoattēliem. Kamera fokusējas uz attāliem objektiem.

Pretgaismas labošanas HDR

Izmantojiet, lai paaugstinātu detalizācijas līmeni augsta kontrasta apstākļos. Iebūvētā pretgaismas

labošanas funkcija nodrošina attēla analīzi un tā automātisku pielāgošanu, lai radītu nevainojamas

ekspozīcijas fotoattēlu.

Nakts portrets

Izmantojiet, lai fotografētu portretus naktī vai vājā apgaismojumā. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera

ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas.

Nakts sižets

Izmantojiet, fotografējot naktī vai vāja apgaismojuma apstākļos. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera ir

jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas.

Krēslā bez statīva

Izmantojiet fotografēšanai vāja apgaismojuma apstākļos, turot ierīci rokās, ar samazinātu troksni un

aizmiglojumu.

Augsta jutība

Izmantojiet fotografēšanai bez zibspuldzes vāja apgaismoja apstākļos. Samazina aizmiglojumu.

Gastronomija

Izmantojiet ēdiena kompozīciju fotografēšanai spilgtās krāsās.

Dzīvnieks

Izmantojiet sava mājdzīvnieka fotografēšanai. Samazina aizmiglojumu un sarkano acu efektu.

Pludmale

Izmantojiet fotografēšanai jūras vai ezera krastā.

Sniegs

Izmantojiet spilgtās vietās, lai izvairītos no pāreksponētiem fotoattēliem.

Ballīte

Izmantojiet, lai fotografētu iekštelpās vāja apgaismoja apstākļos. Šis sižets uztver telpu fona gaismu

vai sveču gaismu. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas

virsmas.

Sports

Izmantojiet, lai fotografētu objektus, kas ātri kustas. Īss ekspozīcijas laiks samazina kustīgā objekta

izplūšanu attēlā.

Dokuments

Izmantojiet, lai fotografētu tekstu vai zīmējumus. Piešķir fotoattēlam lielāku un asāku kontrastu.

Salūts

Izmantojiet, lai fotografētu salūtu visā tā krāšņumā.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.