Sony Xperia E4g - Seju atrašana

background image

Seju atrašana

Lai fokusētu seju, kas neatrodas kadra centrā, var izmantot seju atrašanas funkciju.

Kamera automātiski atrod piecas sejas, tās tiek norādītas ar baltiem rāmjiem. Krāsainais

rāmis norāda, kura seja ir fokusā. Fokusēta tiek seja, kas atrodas vistuvāk kamerai. Lai

izvēlētos, kuru seju fokusēt, var arī piesist kādam no rāmjiem.

Sejas noteikšanas funkcijas ieslēgšana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Piesitiet pie un pēc tam atlasiet .

3

Piesitiet pie un pēc tam .

4

Piesitiet pie

Fokusa režīms > Seju atrašana.

Fotografēšana, izmantojot seju atrašanu

1

Kad kamera ir atvērta un ir iestatīta iespēja

Seju atrašana, pavērsiet kameru pret

fotografējamo objektu. Programma var atrast līdz pat piecām sejām, un katra

atrastā seja tiek ierāmēta.

2

Piesitiet rāmim, kas jāizvēlas fokusēšanai. Nepiesitiet, ja vēlaties, lai kamera

izvēlētos fokusu automātiski.

3

Fokusētā seja tiek norādīta krāsainā rāmi. Piesitiet ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.