Sony Xperia E4g - Tehnoloģijas Smile Shutter™ izmantošana smaidošu seju uzņemšanai

background image

Tehnoloģijas Smile Shutter™ izmantošana smaidošu seju

uzņemšanai

Izmantojiet tehnoloģiju Smile Shutter™, lai uzņemtu seju tieši tajā brīdī, kad tā smaida.

Kamera nosaka līdz piecām sejām un izvēlas vienu seju smaida noteikšanai un

automātiskajam fokusam. Kad izvēlētajā sejā parādās smaids, kamera automātiski

uzņem fotoattēlu.

76

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Funkcijas Smile Shutter™ ieslēgšana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Piesitiet un pēc tam .

3

Piesitiet

Smile Shutter un atlasiet smaida līmeni.

Fotografēšana, izmantojot funkciju Smile Shutter™

1

Kad ir aktivizēta kamera un ieslēgta funkcija Smile Shutter™, pavērsiet kameru

pret fotografējamo objektu. Kamera atlasīs fokusējamo seju.

2

Izvēlētā seja tiek ierāmēta krāsainā rāmī, un tiek automātiski uzņemta fotogrāfija.

3

Ja smaids netiek noteikts, piesitiet ekrānam, lai to fotografētu manuāli.