Sony Xperia E4g - Kontaktu dublēšana

background image

Kontaktu dublēšana

Kontaktu dublēšanai var izmantot atmiņas karti. Papildinformāciju par to, kā ierīcē

atjaunot kontaktus, skatiet sadaļā

Kontaktu pārsūtīšana

52 . lpp.

57

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Visu kontaktu eksportēšana uz atmiņas karti

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet

Eksportēt kontaktus > SD karte.

3

Piesitiet

Labi.

58

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.