Sony Xperia E4g - Kontaktu pievienošana un rediģēšana

background image

Kontaktu pievienošana un rediģēšana

Kontakta pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet pie .

3

Ja esat sinhronizējis kontaktus ar vienu vai vairākiem kontiem un tagad pievienojat

kontaktu pirmoreiz, jums ir jāatlasa konts, kuram šo kontaktu vēlaties pievienot.

Varat arī piesist

Phone contact, ja šo kontaktu vēlaties lietot un saglabāt tikai savā

ierīcē.

4

Ievadiet vai atlasiet vajadzīgo informāciju par kontaktu.

5

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Gatavs.

Kad atlasīsit sinhronizācijas kontu 3. darbībā, šis konts nākamreiz, kad pievienosit kontaktu,

tiks piedāvāts kā noklusējuma konts. Ja kontaktu saglabāsit konkrētā kontā, šis konts tiks

rādīts kā noklusējuma konts, kurā veikt saglabāšanu, kad nākamreiz pievienosit kontaktu. Ja

kontaktu esat saglabājis konkrētā kontā un vēlaties to mainīt, ir jāizveido jauns kontakts un

jāatlasa cits konts, kurā to saglabāt.

Ja pirms kontakta tālruņa numura pievienojat pluszīmes simbolu (+) un valsts kodu, jums vairs

nevajag rediģēt šo numuru, kad zvanāt no ārzemēm.

Kontakta rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Rediģējiet vajadzīgo informāciju.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Gatavs.

Daži sinhronizēšanas pakalpojumi neļauj rediģēt kontaktu informāciju.

Kontakta saistīšana ar attēlu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet

un atlasiet vēlamo kontakta attēla pievienošanas metodi.

4

Kad attēls ir pievienots, piesitiet pie

Gatavs.

Tāpat kontaktam attēlu var pievienot arī tieši programmā

Albums. Ja vēlaties pievienot

tiešsaistes kontā saglabātu attēlu, attēls vispirms ir jālejupielādē.

Kontakta zvana signāla personalizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet pie >

Iest. zv. sign..

4

Atlasiet iespēju sarakstā vai piesitiet pie , lai atlasītu ierīcē saglabātu mūzikas

failu, pēc tam piesitiet

Gatavs.

5

Piesitiet pie

Gatavs.

Kontaktu dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Pieskarieties dzēšamajam kontaktam un turiet to.

3

Lai izdzēstu visus kontaktus, piesitiet lejupvērstajai bultiņai, lai atvērtu nolaižamo

izvēlni, un pēc tam atlasiet

Atzīmēt visus.

4

Piesitiet un pēc tam

Dzēst.

54

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Savas kontaktinformācijas rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet

Es un pēc tam .

3

Ievadiet jauno informāciju vai veiciet vajadzīgās izmaiņas.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Gatavs.

Jaunas kontakta izveide no īsziņas

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet >

Saglabāt.

3

Izvēlieties esošu kontaktu vai piesitiet

Jauna kontakta izveide.

4

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet

Gatavs.