Sony Xperia E4g - Mūzikas atpazīšana, izmantojot TrackID™

background image

Mūzikas atpazīšana, izmantojot TrackID™

Izmantojiet mūzikas atpazīšanas pakalpojumu TrackID™, lai atpazītu tuvumā atskaņotu

mūziku. Ierakstiet nelielu dziesmas paraugu, un dažu sekunžu laikā iegūsiet informāciju

par tās izpildītāju, nosaukumu un albumu. Varat iegādāties ar tehnoloģiju TrackID™

atpazīto dziesmu, kā arī varat skatīt TrackID™ sarakstus, lai uzzinātu, kādas dziesmas

meklē TrackID™ lietotāji visā pasaulē. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, izmantojiet

TrackID™ klusā vietā.

1

Skatiet TrackID™ iespējas.

2

Velciet ekrāna kreiso malu pa labi, lai atvērtu lietotnes TrackID™ sākuma ekrāna izvēlni.

3

Identificējiet mūziku, ko klausāties

Lietotne TrackID™ un pakalpojums TrackID™ tiek atbalstīts ne visās valstīs/reģionos vai ne

visos tīklos, un/vai tos atbalsta ne visi pakalpojumu sniedzēji visos reģionos.

Mūzikas atpazīšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

TrackID™, pēc tam turiet ierīci mūzikas avota tuvumā.

3

Piesitiet pie . Ja pakalpojums TrackID™ atpazīst dziesmu, rezultāti tiek parādīti

ekrānā.

Lai atgrieztos lietotnes

TrackID™ sākuma ekrānā, piesitiet pie .

Lietotnes TrackID™ sākuma ekrāna izvēlne

TrackID™ sākuma ekrāna izvēlnē ir kopsavilkums par visām dziesmām, ko esat ierakstījis

un identificējis, izmantojot pakalpojumu TrackID™. Šeit varat arī skatīt savas dziesmas,

ņemot vērā pašreizējos mūzikas sarakstus un meklēšanas vēsturi.

71

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Izveidot tiešsaistes TrackID™ profilu

2

Atvērt lietotni TrackID™

3

Skatīt meklēšanas rezultātu vēsturi

4

Skatīt pašreizējos mūzikas sarakstus

Informācijas par dziesmas izpildītāju skatīšana

Kad lietotne

TrackID™ ir atpazinusi dziesmu, piesitiet pie Izpild. info.

Dziesmas dzēšana no dziesmu vēstures

1

Atveriet lietotni

TrackID™, pēc tam piesitiet pie Vēsture.

2

Pieskarieties dzēšamās dziesmas nosaukumam un turiet to, pēc tam piesitiet pie

Dzēst.

72

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.